Danh sách tiểu hành tinh/453601–453700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
453601 2010 NF 04/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
453602 2010 NE3 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
453603 2010 NK3 04/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453604 2010 NW3 04/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
453605 2010 NZ5 05/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
453606 2010 NX11 01/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
453607 2010 NM17 06/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
453608 2010 NC75 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
453609 2010 NH112 13/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
453610 2010 OY54 23/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
453611 2010 OX59 23/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
453612 2010 OR88 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
453613 2010 OL93 28/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
453614 2010 OL126 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
453615 2010 PO9 03/08/2010 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
453616 2010 PS9 04/08/2010 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
453617 2010 PV58 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
453618 2010 PE61 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
453619 2010 RD3 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
453620 2010 RM5 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
453621 2010 RH22 23/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
453622 2010 RS39 02/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
453623 2010 RN61 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
453624 2010 RB80 09/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
453625 2010 RQ103 09/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 18466| 2,7 km MPC · JPL
453626 2010 RC111 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
453627 2010 RX173 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
453628 2010 SV5 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
453629 2010 SV9 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
453630 2010 SM20 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
453631 2010 SE33 14/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
453632 2010 SX35 07/06/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
453633 2010 TF4 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453634 2010 TT8 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
453635 2010 TD14 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
453636 2010 TY14 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
453637 2010 TQ16 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
453638 2010 TT16 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
453639 2010 TH17 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
453640 2010 TU31 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
453641 2010 TC33 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
453642 2010 TE33 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
453643 2010 TM40 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
453644 2010 TA67 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
453645 2010 TA70 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
453646 2010 TW70 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
453647 2010 TU85 30/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
453648 2010 TE94 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
453649 2010 TN96 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
453650 2010 TD103 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
453651 2010 TW103 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
453652 2010 TW113 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
453653 2010 TH119 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
453654 2010 TU121 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
453655 2010 TV123 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
453656 2010 TZ123 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
453657 2010 TX140 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453658 2010 TA146 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
453659 2010 TC148 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
453660 2010 TZ150 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
453661 2010 TX162 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
453662 2010 TL188 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
453663 2010 UQ5 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
453664 2010 UB16 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453665 2010 UR48 11/08/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
453666 2010 UQ50 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
453667 2010 UC61 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
453668 2010 UB81 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
453669 2010 UY107 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
453670 2010 VW12 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453671 2010 VM19 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
453672 2010 VA24 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
453673 2010 VY28 08/12/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
453674 2010 VR31 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
453675 2010 VG38 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
453676 2010 VZ42 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
453677 2010 VQ81 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
453678 2010 VL105 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
453679 2010 VS138 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
453680 2010 VJ141 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
453681 2010 VS147 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
453682 2010 VF150 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
453683 2010 VU152 07/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
453684 2010 VE161 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
453685 2010 VZ175 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
453686 2010 VR188 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
453687 2010 VY190 17/05/2010 WISE WISE 950 m MPC · JPL
453688 2010 VD193 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
453689 2010 VH204 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
453690 2010 VB205 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
453691 2010 VF218 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
453692 2010 VG219 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453693 2010 WT12 12/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
453694 2010 WS21 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
453695 2010 WY25 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
453696 2010 WY42 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
453697 2010 WF46 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
453698 2010 WP52 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
453699 2010 WQ62 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453700 2010 WN64 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL