Danh sách tiểu hành tinh/454301–454400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
454301 2014 JW41 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
454302 2014 JX41 09/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
454303 2014 JR43 05/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
454304 2014 JN55 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
454305 2014 JW64 31/05/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
454306 2014 JU65 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
454307 2014 JJ66 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
454308 2014 JR66 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
454309 2014 JS69 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
454310 2014 JR70 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
454311 2014 JC71 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
454312 2014 JH73 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
454313 2014 JJ74 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
454314 2014 KK6 13/05/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
454315 2014 KF12 16/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
454316 2014 KS18 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
454317 2014 KK19 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
454318 2014 KR20 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
454319 2014 KV20 25/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
454320 2014 KC32 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
454321 2014 KQ40 28/08/2011 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
454322 2014 KF44 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
454323 2014 KK45 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454324 2014 KP45 24/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
454325 2014 KR45 01/01/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
454326 Donlee 2014 KB52 17/05/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
454327 2014 KP54 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
454328 2014 KX56 15/11/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
454329 Ericpiquette 2014 KL59 10/06/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
454330 2014 KZ75 16/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
454331 2014 KQ80 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
454332 2014 KA85 10/01/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
454333 2014 KP86 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
454334 2014 KU87 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
454335 2014 KW90 09/08/2010 XuYi PMO NEO 1,7 km MPC · JPL
454336 2014 KM95 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454337 2014 KM98 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454338 2014 KW98 25/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
454339 2014 LM 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
454340 2014 LY12 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
454341 2014 LS13 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
454342 2014 LC15 03/06/2005 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
454343 2014 LL15 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454344 2014 LQ15 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
454345 2014 LE18 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454346 2014 LH19 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
454347 2014 LB21 18/11/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
454348 2014 LP22 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
454349 2014 LY22 25/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
454350 Paolaamico 2014 LH24 30/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
454351 2014 LH25 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454352 Majidzandian 2014 LO26 03/07/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
454353 2014 LD28 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454354 2014 ME 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
454355 2014 MJ7 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
454356 2014 MK7 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
454357 2014 MZ11 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
454358 2014 MZ12 21/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
454359 2014 MF17 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
454360 2014 MD21 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
454361 2014 MY23 06/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
454362 2014 MZ23 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
454363 2014 MF24 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
454364 2014 MX36 26/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
454365 2014 MH38 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
454366 2014 MR39 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
454367 2014 MW42 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
454368 2014 MJ43 14/09/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
454369 2014 MT43 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454370 2014 MC44 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
454371 2014 MX45 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
454372 2014 MQ46 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
454373 2014 ME47 26/08/2005 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
454374 2014 ML47 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
454375 2014 MT48 22/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
454376 2014 MM49 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454377 2014 MR52 12/03/2013 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
454378 2014 MP55 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
454379 2014 MD56 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
454380 2014 ME56 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
454381 2014 MM57 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
454382 2014 MJ58 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
454383 2014 MF61 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
454384 2014 MR62 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
454385 2014 MH63 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
454386 2014 MZ63 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
454387 2014 MD64 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
454388 2014 ME69 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
454389 2014 MJ69 26/06/2006 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
454390 2014 ND11 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
454391 2014 NG17 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
454392 2014 NB18 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
454393 2014 NS18 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
454394 2014 NF21 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
454395 2014 NO21 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
454396 2014 NL26 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454397 2014 NU30 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
454398 2014 NY30 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
454399 2014 NJ31 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
454400 2014 NK31 09/10/2007 XuYi PMO NEO 1,1 km MPC · JPL