Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/453201–453300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
453201 2008 FU135 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
453202 2008 GY44 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
453203 2008 GG63 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453204 2008 GV76 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
453205 2008 GW80 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
453206 2008 GX105 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
453207 2008 GO115 03/02/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
453208 2008 GK120 29/03/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
453209 2008 GL123 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
453210 2008 GA128 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
453211 2008 GZ145 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
453212 2008 HU7 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
453213 2008 HK8 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
453214 2008 HU13 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
453215 2008 HP14 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453216 2008 HQ17 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
453217 2008 HU22 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
453218 2008 HZ29 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
453219 2008 HK35 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453220 2008 HN50 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
453221 2008 HG55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
453222 2008 HQ68 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
453223 2008 HG69 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
453224 2008 JX9 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
453225 2008 JS10 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
453226 2008 JU22 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
453227 2008 JW32 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
453228 2008 JZ40 02/05/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
453229 2008 KZ10 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
453230 2008 KJ13 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
453231 2008 KH18 11/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
453232 2008 KV38 12/05/2008 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
453233 2008 LK14 08/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
453234 2008 OA20 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
453235 2008 PU3 03/08/2008 Marly P. Kocher 540 m MPC · JPL
453236 2008 PQ8 26/07/2008 Siding Spring SSS 750 m MPC · JPL
453237 2008 QP13 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
453238 2008 QT17 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
453239 2008 RB31 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
453240 2008 RB52 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
453241 2008 RZ62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
453242 2008 RG106 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
453243 2008 RB121 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453244 2008 RB138 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
453245 2008 SV28 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453246 2008 SJ29 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453247 2008 SS31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
453248 2008 SN38 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
453249 2008 SH43 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
453250 2008 SQ47 20/09/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
453251 2008 SU58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
453252 2008 SN68 21/09/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
453253 2008 SK96 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
453254 2008 SL132 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
453255 2008 SD136 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
453256 2008 SP139 23/09/2008 Moletai Molėtai Obs. 940 m MPC · JPL
453257 2008 SE141 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
453258 2008 SY156 24/09/2008 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
453259 2008 SQ162 28/09/2008 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
453260 2008 SG181 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
453261 2008 SP190 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
453262 2008 SA196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
453263 2008 SK201 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
453264 2008 SP231 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453265 2008 SP237 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
453266 2008 SR241 29/09/2008 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
453267 2008 SX241 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
453268 2008 SR252 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
453269 2008 SH273 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
453270 2008 SJ290 29/09/2008 Catalina CSS 470 m MPC · JPL
453271 2008 SN297 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
453272 2008 SJ300 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
453273 2008 SB305 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453274 2008 SD310 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
453275 2008 TL12 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
453276 2008 TR20 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
453277 2008 TJ40 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
453278 2008 TY41 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
453279 2008 TD46 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453280 2008 TY53 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453281 2008 TZ72 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
453282 2008 TF75 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
453283 2008 TA89 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
453284 2008 TY90 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
453285 2008 TH91 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
453286 2008 TR94 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
453287 2008 TH110 06/10/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
453288 2008 TQ164 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
453289 2008 TX165 06/10/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
453290 2008 TX172 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
453291 2008 TA174 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
453292 2008 TM179 01/10/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
453293 2008 TZ187 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
453294 2008 UB11 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
453295 2008 UT69 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
453296 2008 UY96 25/10/2008 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
453297 2008 UN105 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
453298 2008 UR109 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
453299 2008 UW142 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453300 2008 UF179 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL