Danh sách tiểu hành tinh/454101–454200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
454101 2013 BP73 22/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 310 m MPC · JPL
454102 2013 BM80 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
454103 2013 CZ3 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454104 2013 CF6 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
454105 2013 CT8 28/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
454106 2013 CR10 01/10/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
454107 2013 CE12 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
454108 2013 CE14 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
454109 2013 CT30 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454110 2013 CR68 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
454111 2013 CP71 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
454112 2013 CA76 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
454113 2013 CR77 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454114 2013 CE79 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
454115 2013 CH84 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
454116 2013 CM84 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
454117 2013 CM86 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
454118 2013 CV89 06/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
454119 2013 CF97 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454120 2013 CS117 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
454121 2013 CE119 18/12/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
454122 2013 CZ142 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
454123 2013 CW143 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454124 2013 CM153 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
454125 2013 CC157 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
454126 2013 CH162 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
454127 2013 CD165 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
454128 2013 CP165 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
454129 2013 CZ165 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
454130 2013 CR175 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
454131 2013 CN181 20/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
454132 2013 CV185 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
454133 2013 CC188 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
454134 2013 CR188 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454135 2013 CN192 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454136 2013 CZ198 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
454137 2013 CO201 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
454138 2013 DC2 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454139 2013 DA11 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
454140 2013 DV12 22/04/2010 WISE WISE 13314| 2,5 km MPC · JPL
454141 2013 EF4 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
454142 2013 EL4 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
454143 2013 EW17 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
454144 2013 EH30 14/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
454145 2013 EB33 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454146 2013 EX35 17/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
454147 2013 EU45 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
454148 2013 EE51 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
454149 2013 EY51 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
454150 2013 EK57 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454151 2013 EV68 07/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
454152 2013 EG76 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
454153 2013 EM79 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
454154 2013 EK87 25/06/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
454155 2013 EK92 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
454156 2013 EF94 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
454157 2013 EL101 27/07/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
454158 2013 ET102 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
454159 2013 EO111 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
454160 2013 EZ118 17/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454161 2013 EL119 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
454162 2013 EN123 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
454163 2013 FF4 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
454164 2013 FU11 10/04/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
454165 2013 FX12 04/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
454166 2013 FM14 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454167 2013 FX14 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
454168 2013 FU15 12/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
454169 2013 FS18 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
454170 2013 FT18 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
454171 2013 FJ19 05/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
454172 2013 GL1 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,3 km MPC · JPL
454173 2013 GE11 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
454174 2013 GP21 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
454175 2013 GX21 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
454176 2013 GC24 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
454177 2013 GJ35 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS AMO 2,5 km MPC · JPL
454178 2013 GJ37 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
454179 2013 GD38 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
454180 2013 GU45 01/06/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
454181 2013 GD53 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
454182 2013 GP53 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
454183 2013 GZ53 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
454184 2013 GP56 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
454185 2013 GB76 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
454186 2013 GJ76 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
454187 2013 GW81 03/03/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
454188 2013 GN82 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
454189 2013 GR86 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
454190 2013 GY90 14/03/2013 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
454191 2013 GC96 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
454192 2013 GX100 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
454193 2013 GZ101 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
454194 2013 GV102 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
454195 2013 GK104 13/03/2013 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
454196 2013 GC106 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
454197 2013 GU109 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
454198 2013 GZ112 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
454199 2013 GC126 03/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
454200 2013 GN131 11/03/2013 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL