Danh sách tiểu hành tinh/452801–452900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
452801 2006 JR53 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
452802 2006 JE56 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
452803 2006 KE15 20/05/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
452804 2006 KY25 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
452805 2006 KQ54 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
452806 2006 KE66 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
452807 2006 KV89 28/05/2006 Socorro LINEAR 200 m MPC · JPL
452808 2006 KL94 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
452809 2006 KC119 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
452810 2006 LE4 07/06/2006 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
452811 2006 PO4 15/08/2006 Hibiscus S. F. Hönig 1,2 km MPC · JPL
452812 2006 PD19 13/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
452813 2006 PA20 30/07/2006 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
452814 2006 PE23 12/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
452815 2006 PJ26 21/07/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
452816 2006 PM27 13/08/2006 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
452817 2006 QB28 20/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
452818 2006 QU29 17/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
452819 2006 QN115 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
452820 2006 QA125 16/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
452821 2006 QA141 18/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
452822 2006 QR158 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452823 2006 QH168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
452824 2006 QM169 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
452825 2006 QE186 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
452826 2006 RF4 12/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
452827 2006 RF28 14/09/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
452828 2006 RH44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452829 2006 RD54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452830 2006 RR58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452831 2006 RH62 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452832 2006 RO77 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
452833 2006 RA79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
452834 2006 RA82 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
452835 2006 RS91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
452836 2006 RT99 12/09/2006 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
452837 2006 RW100 14/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
452838 2006 SN16 17/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
452839 2006 SZ22 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
452840 2006 SZ27 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452841 2006 SU53 16/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
452842 2006 SC60 18/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
452843 2006 SU63 18/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
452844 2006 SB66 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
452845 2006 SA69 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
452846 2006 SE79 17/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
452847 2006 SN79 17/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
452848 2006 SE116 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
452849 2006 SG140 22/09/2006 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
452850 2006 ST140 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
452851 2006 SV142 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
452852 2006 SE149 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452853 2006 SE160 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452854 2006 SP173 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
452855 2006 SJ202 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
452856 2006 SS204 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452857 2006 SP213 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452858 2006 SX213 27/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
452859 2006 SW240 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
452860 2006 SX255 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
452861 2006 SP256 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
452862 2006 SU276 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
452863 2006 SQ279 28/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
452864 2006 SN285 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452865 2006 SB292 27/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
452866 2006 SH301 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
452867 2006 SY302 17/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
452868 2006 SG310 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452869 2006 SB312 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
452870 2006 SO313 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
452871 2006 SZ319 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
452872 2006 SF331 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
452873 2006 SW373 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
452874 2006 SX389 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
452875 2006 SE399 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
452876 2006 SZ402 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
452877 2006 SC408 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
452878 2006 TS5 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
452879 2006 TQ31 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
452880 2006 TC34 12/10/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
452881 2006 TO48 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
452882 2006 TM53 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
452883 2006 TA73 11/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
452884 2006 TB89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452885 2006 TA119 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
452886 2006 TK123 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452887 2006 UG3 16/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
452888 2006 UR27 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
452889 2006 UW41 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452890 2006 UY43 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
452891 2006 US61 19/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
452892 2006 UB84 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
452893 2006 US85 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
452894 2006 UU102 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452895 2006 UD109 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452896 2006 UL155 21/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
452897 2006 UZ187 19/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
452898 2006 UW190 19/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
452899 2006 UE194 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452900 2006 UF213 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL