Danh sách tiểu hành tinh/453901–454000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
453901 2011 UC298 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453902 2011 UK298 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
453903 2011 UK315 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
453904 2011 UN317 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
453905 2011 UR317 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
453906 2011 UN318 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
453907 2011 UZ320 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
453908 2011 UB321 15/01/2005 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
453909 2011 UA327 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
453910 2011 US339 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
453911 2011 UC383 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
453912 2011 UR384 01/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
453913 2011 US389 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
453914 2011 VE10 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
453915 2011 VL13 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
453916 2011 VZ15 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
453917 2011 WA16 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
453918 2011 WK39 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
453919 2011 WA55 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
453920 2011 WG57 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
453921 2011 WZ58 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
453922 2011 WH59 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
453923 2011 WF60 03/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
453924 2011 WC61 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
453925 2011 WH82 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453926 2011 WO86 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
453927 2011 WG91 18/12/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
453928 2011 WH112 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
453929 2011 WX112 18/11/2011 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
453930 2011 WE123 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
453931 2011 WM128 31/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
453932 2011 WX128 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
453933 2011 WQ129 19/04/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
453934 2011 WF152 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
453935 2011 XS 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
453936 2011 YC11 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
453937 2011 YB25 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
453938 2011 YX28 27/12/2011 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
453939 2011 YO35 20/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
453940 2011 YX40 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
453941 2011 YC44 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
453942 2011 YL44 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
453943 2011 YN44 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
453944 2011 YP44 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
453945 2011 YM47 17/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
453946 2011 YK60 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
453947 2011 YH61 30/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
453948 2011 YH64 15/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
453949 2011 YU65 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
453950 2011 YH70 24/12/2011 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
453951 2012 AA7 15/11/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
453952 2012 AE8 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
453953 2012 AZ9 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
453954 2012 AZ17 14/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
453955 2012 AD24 10/07/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
453956 2012 BP3 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453957 2012 BA17 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
453958 2012 BW20 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
453959 2012 BO33 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
453960 2012 BR40 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
453961 2012 BX51 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
453962 2012 BZ66 31/03/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
453963 2012 BK71 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
453964 2012 BZ75 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
453965 2012 BZ77 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
453966 2012 BO84 12/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
453967 2012 BP86 28/12/2011 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
453968 2012 BF87 12/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
453969 2012 BG89 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
453970 2012 BH91 26/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
453971 2012 BX95 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
453972 2012 BV103 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
453973 2012 BC104 04/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
453974 2012 BT104 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
453975 2012 BY112 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
453976 2012 BS119 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
453977 2012 BV120 29/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
453978 2012 BB121 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
453979 2012 BO124 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
453980 2012 BF126 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
453981 2012 BY128 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
453982 2012 BJ129 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
453983 2012 BH139 29/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
453984 2012 BM143 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
453985 2012 BU144 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
453986 2012 BP149 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
453987 2012 BL150 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
453988 2012 BZ150 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
453989 2012 CN5 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
453990 2012 CG8 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
453991 2012 CW8 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
453992 2012 CK15 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
453993 2012 CB30 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
453994 2012 CU32 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
453995 2012 CS37 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
453996 2012 CN38 06/03/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
453997 2012 CJ40 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
453998 2012 CE45 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
453999 2012 CY49 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
454000 2012 CS53 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also