Danh sách tiểu hành tinh/452601–452700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
452601 2005 NZ3 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
452602 2005 NJ7 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
452603 2005 NN31 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
452604 2005 NA35 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
452605 2005 NW78 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
452606 2005 NV92 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
452607 2005 OO1 26/07/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
452608 2005 PU 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
452609 2005 PR15 04/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
452610 2005 QD27 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
452611 2005 QZ53 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
452612 2005 QM80 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
452613 2005 QD92 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 590 m MPC · JPL
452614 2005 QA123 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452615 2005 QM123 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
452616 2005 QM128 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
452617 2005 QX147 28/08/2005 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
452618 2005 RT 01/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
452619 2005 RZ31 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
452620 2005 SQ25 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
452621 2005 SZ47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
452622 2005 SB49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
452623 2005 SZ66 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
452624 2005 SW100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
452625 2005 SV126 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
452626 2005 SA168 12/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
452627 2005 SA174 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
452628 2005 SK241 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
452629 2005 SJ254 22/09/2005 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
452630 2005 SZ281 24/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,8 km MPC · JPL
452631 2005 TT29 03/10/2005 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
452632 2005 TA42 03/10/2005 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
452633 2005 TM50 01/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
452634 2005 TJ106 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
452635 2005 TU122 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
452636 2005 TN126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452637 2005 TZ156 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
452638 2005 TO191 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
452639 2005 UY6 29/10/2005 Palomar NEAT APO 2,2 km MPC · JPL
452640 2005 UG66 22/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
452641 2005 UP84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452642 2005 UH85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
452643 2005 UJ115 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
452644 2005 UK116 23/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
452645 2005 UW128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
452646 2005 UZ129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452647 2005 UK134 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
452648 2005 UZ142 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
452649 2005 UN185 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
452650 2005 UG228 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
452651 2005 UP231 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
452652 2005 UU258 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
452653 2005 UE264 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
452654 2005 UT334 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
452655 2005 UO364 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452656 2005 UW406 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
452657 2005 UA449 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452658 2005 UN472 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
452659 2005 UZ487 23/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
452660 2005 UU488 23/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
452661 2005 UD512 29/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
452662 2005 VE9 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
452663 2005 VS23 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
452664 2005 VA24 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
452665 2005 WX46 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
452666 2005 WP54 26/11/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
452667 2005 WO66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
452668 2005 WQ92 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
452669 2005 WH100 28/11/2005 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
452670 2005 WU122 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
452671 2005 WG133 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
452672 2005 WN143 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
452673 2005 WQ146 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 16286| 2,4 km MPC · JPL
452674 2005 WU161 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
452675 2005 WD175 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
452676 2005 WP179 21/11/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
452677 2005 WS204 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
452678 2005 XC16 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
452679 2005 XZ20 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452680 2005 XA25 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
452681 2005 XZ39 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
452682 2005 XF44 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452683 2005 XB59 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452684 2005 XK59 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452685 2005 XT68 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452686 2005 XN71 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
452687 2005 XX80 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
452688 2005 XC81 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
452689 2005 XF85 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
452690 2005 XK116 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
452691 2005 YW3 23/12/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
452692 2005 YA12 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
452693 2005 YB21 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
452694 2005 YA29 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
452695 2005 YE31 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452696 2005 YL37 21/12/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
452697 2005 YW53 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
452698 2005 YR63 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
452699 2005 YU64 09/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
452700 2005 YO72 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL