Danh sách tiểu hành tinh/453501–453600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
453501 2009 TM34 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
453502 2009 US1 16/10/2009 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
453503 2009 UJ6 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
453504 2009 UD8 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453505 2009 UX54 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
453506 2009 UX55 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
453507 2009 UK58 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
453508 2009 UG69 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
453509 2009 UF72 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
453510 2009 UN77 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
453511 2009 UT106 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
453512 2009 UO108 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
453513 2009 UM113 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
453514 2009 UD120 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
453515 2009 UM122 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
453516 2009 UD130 29/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
453517 2009 UE131 16/10/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
453518 2009 UK143 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
453519 2009 UK149 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
453520 2009 UO153 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
453521 2009 VU1 09/11/2009 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
453522 2009 VK5 08/11/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
453523 2009 VR17 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
453524 2009 VY29 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
453525 2009 VX54 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
453526 2009 VT55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
453527 2009 VG57 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
453528 2009 VT68 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
453529 2009 VF73 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
453530 2009 VW82 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
453531 2009 WG13 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
453532 2009 WF14 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
453533 2009 WP16 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
453534 2009 WF59 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
453535 2009 WA60 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
453536 2009 WT74 25/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
453537 2009 WH82 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
453538 2009 WE99 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
453539 2009 WM99 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
453540 2009 WT124 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
453541 2009 WZ133 21/10/2009 Catalina CSS 31811| 3,7 km MPC · JPL
453542 2009 WU152 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
453543 2009 WW159 09/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
453544 2009 WA178 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
453545 2009 WB178 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
453546 2009 WS181 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
453547 2009 WB186 24/09/2009 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
453548 2009 WK186 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
453549 2009 WH187 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
453550 2009 WV215 29/10/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
453551 2009 WV226 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
453552 2009 WH255 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
453553 2009 WU258 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
453554 2009 XS9 13/12/2009 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
453555 2009 YL5 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
453556 2009 YT7 16/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
453557 2009 YZ19 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
453558 2010 AD1 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
453559 2010 AO43 06/01/2010 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
453560 2010 AS73 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
453561 2010 AW80 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
453562 2010 AZ134 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
453563 2010 BB 16/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 310 m MPC · JPL
453564 2010 BV25 15/10/2009 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
453565 2010 BT67 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
453566 2010 CQ3 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453567 2010 CK36 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
453568 2010 CZ106 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
453569 2010 CN137 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
453570 2010 DJ6 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
453571 2010 EZ12 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
453572 2010 EH74 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453573 2010 FN9 19/03/2010 Desert Moon B. L. Stevens 940 m MPC · JPL
453574 2010 FB29 22/03/2010 Sierra Stars Sierra Stars Obs. 2,2 km MPC · JPL
453575 2010 FE87 26/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
453576 2010 GV5 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453577 2010 GU65 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
453578 2010 GF127 05/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
453579 2010 GR140 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
453580 2010 HV37 21/04/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
453581 2010 HQ54 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453582 2010 HK61 26/04/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
453583 2010 HG71 27/04/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
453584 2010 HK79 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
453585 2010 HX97 30/04/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
453586 2010 JD72 15/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
453587 2010 JO91 10/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
453588 2010 JM94 10/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
453589 2010 JP118 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
453590 2010 JT131 13/05/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
453591 2010 KL21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
453592 2010 KK57 20/05/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
453593 2010 LH1 02/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
453594 2010 LP51 08/06/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
453595 2010 LN74 10/06/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
453596 2010 LT101 13/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
453597 2010 MA8 16/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
453598 2010 MW84 27/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
453599 2010 MA99 29/06/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
453600 2010 MS106 30/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL