Danh sách tiểu hành tinh/452501–452600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
452501 2004 RN28 10/08/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
452502 2004 RT52 08/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
452503 2004 RT84 17/08/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
452504 2004 RF91 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
452505 2004 RL99 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
452506 2004 RS178 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
452507 2004 RL179 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
452508 2004 RM184 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
452509 2004 RU185 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
452510 2004 RO203 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
452511 2004 RD251 14/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
452512 2004 RL265 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452513 2004 RZ266 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
452514 2004 RU291 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
452515 2004 RC301 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
452516 2004 RW321 13/09/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
452517 2004 RY335 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
452518 2004 RA356 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
452519 2004 SJ53 10/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
452520 2004 TK4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
452521 2004 TW16 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
452522 2004 TO40 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
452523 2004 TT53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
452524 2004 TL58 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
452525 2004 TT71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
452526 2004 TJ76 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
452527 2004 TN77 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452528 2004 TP83 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
452529 2004 TP95 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
452530 2004 TY95 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452531 2004 TQ143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
452532 2004 TV152 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452533 2004 TC164 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
452534 2004 TG175 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
452535 2004 TM201 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
452536 2004 TM211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
452537 2004 TF215 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
452538 2004 TX265 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
452539 2004 TZ272 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452540 2004 TH275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
452541 2004 TT335 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
452542 2004 TD343 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
452543 2004 TC369 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
452544 2004 UX4 16/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
452545 2004 VB14 04/11/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
452546 2004 VD37 24/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
452547 2004 VD66 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
452548 2004 VC81 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
452549 2004 WS 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
452550 2004 WG6 19/11/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
452551 2004 XV29 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
452552 2004 XJ68 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
452553 2004 XC73 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
452554 2004 XC110 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
452555 2004 XR148 14/12/2004 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
452556 2004 XW155 14/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
452557 2004 YO2 16/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
452558 2004 YL12 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
452559 2004 YV26 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
452560 2004 YU27 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
452561 2005 AB 01/01/2005 Catalina CSS AMO 1,1 km MPC · JPL
452562 2005 AM24 07/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
452563 2005 AF31 11/01/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
452564 2005 AX37 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
452565 2005 AW65 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
452566 2005 AJ68 13/01/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
452567 2005 AX72 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
452568 2005 BM15 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
452569 2005 BK36 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 980 m MPC · JPL
452570 2005 CV7 07/01/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
452571 2005 CF24 02/02/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
452572 2005 CV26 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
452573 2005 DU1 28/02/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
452574 2005 ES36 04/03/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
452575 2005 EK109 04/03/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
452576 2005 EU162 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
452577 2005 EA189 10/03/2005 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
452578 2005 EV221 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
452579 2005 EB276 08/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
452580 2005 GW49 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
452581 2005 GZ112 10/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
452582 2005 GM130 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
452583 2005 JF47 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
452584 2005 JE58 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452585 2005 JG61 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
452586 2005 JP71 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452587 2005 JH79 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
452588 2005 JM95 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
452589 2005 JF103 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
452590 2005 JO118 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
452591 2005 JC134 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
452592 2005 JJ177 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
452593 2005 LO 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
452594 2005 LA3 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452595 2005 LB9 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
452596 2005 LE11 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452597 2005 LW13 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
452598 2005 LK35 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
452599 2005 MT25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
452600 2005 MY36 30/06/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL