Danh sách tiểu hành tinh/453401–453500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
453401 2009 DZ139 18/02/2009 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
453402 2009 DP142 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
453403 2009 ED15 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
453404 2009 EE15 23/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
453405 2009 FV21 17/03/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
453406 2009 FH56 19/03/2009 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
453407 2009 FL58 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
453408 2009 FE74 31/03/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
453409 2009 FA77 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
453410 2009 GK2 01/04/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
453411 2009 GH3 23/02/2009 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
453412 2009 HG15 01/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
453413 2009 HT24 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
453414 2009 HE49 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
453415 2009 HO57 23/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
453416 2009 HK66 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
453417 2009 HM69 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
453418 2009 HE78 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
453419 2009 HP80 28/04/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
453420 2009 HB97 23/04/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
453421 2009 HP102 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
453422 2009 JV1 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
453423 2009 JB7 13/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
453424 2009 JM8 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
453425 2009 JO11 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
453426 2009 JV13 01/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,5 km MPC · JPL
453427 2009 KO2 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453428 2009 KA22 16/05/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
453429 2009 KW25 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
453430 2009 PU 02/08/2009 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
453431 2009 PP1 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
453432 2009 PQ8 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
453433 2009 PX8 15/08/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
453434 2009 QA6 12/01/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
453435 2009 QA12 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
453436 2009 QF15 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
453437 2009 QT29 23/08/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,0 km MPC · JPL
453438 2009 QK30 21/08/2009 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
453439 2009 QG44 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
453440 2009 QX48 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
453441 2009 QL52 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
453442 2009 QH53 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
453443 2009 QN58 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
453444 2009 QR62 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
453445 2009 RK5 17/08/2009 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
453446 2009 RY8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
453447 2009 RR11 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
453448 2009 RA13 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
453449 2009 RC18 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
453450 2009 RQ32 26/08/2009 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
453451 2009 RU40 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
453452 2009 RC45 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
453453 2009 RQ70 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
453454 2009 RF75 15/09/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
453455 2009 SF13 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
453456 2009 SX24 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
453457 2009 ST26 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453458 2009 ST55 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
453459 2009 SE58 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
453460 2009 ST83 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
453461 2009 SJ98 16/08/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
453462 2009 SK100 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
453463 2009 SC111 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
453464 2009 SK111 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
453465 2009 SN114 26/08/2009 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
453466 2009 SY118 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
453467 2009 SL148 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
453468 2009 SG160 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
453469 2009 SX161 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453470 2009 SO174 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
453471 2009 SS188 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
453472 2009 SQ191 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
453473 2009 SJ208 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
453474 2009 SL208 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
453475 2009 SE213 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
453476 2009 SE214 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
453477 2009 SN216 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
453478 2009 SQ225 25/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
453479 2009 SN235 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
453480 2009 SU242 29/09/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 3,9 km MPC · JPL
453481 2009 SS249 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
453482 2009 SN254 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
453483 2009 SP258 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
453484 2009 SO275 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
453485 2009 SM286 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453486 2009 SN287 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
453487 2009 SS289 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453488 2009 SN293 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453489 2009 SF297 18/08/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
453490 2009 SJ309 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
453491 2009 SP327 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
453492 2009 SD341 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
453493 2009 SB342 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
453494 2009 SM342 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
453495 2009 SQ343 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
453496 2009 SQ350 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453497 2009 SU350 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
453498 2009 TJ22 26/09/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
453499 2009 TR30 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
453500 2009 TY33 09/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL