Danh sách tiểu hành tinh/453301–453400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
453301 2008 UH197 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
453302 2008 UR199 31/10/2008 Desert Moon B. L. Stevens 520 m MPC · JPL
453303 2008 UH213 24/10/2008 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
453304 2008 UZ223 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
453305 2008 UC284 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
453306 2008 UH284 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
453307 2008 UC336 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453308 2008 UT359 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
453309 2008 VQ4 04/11/2008 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
453310 2008 VC24 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
453311 2008 VA25 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
453312 2008 VH30 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453313 2008 VA38 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
453314 2008 VB39 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
453315 2008 VG41 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
453316 2008 VJ49 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453317 2008 VA60 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453318 2008 VR67 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
453319 2008 VM77 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
453320 2008 WG11 18/11/2008 Catalina CSS 550 m MPC · JPL
453321 2008 WC18 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
453322 2008 WC37 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
453323 2008 WY40 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453324 2008 WB77 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
453325 2008 WD79 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
453326 2008 WV126 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
453327 2008 WB130 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453328 2008 XN20 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453329 2008 XK47 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
453330 2008 XF54 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
453331 2008 YZ4 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
453332 2008 YA18 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
453333 2008 YY35 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
453334 2008 YZ35 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
453335 2008 YL37 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
453336 2008 YT39 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
453337 2008 YH48 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
453338 2008 YW58 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
453339 2008 YF71 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
453340 2008 YQ79 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
453341 2008 YU89 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
453342 2008 YZ94 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
453343 2008 YL106 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
453344 2008 YC107 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453345 2008 YA109 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
453346 2008 YE114 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453347 2008 YE124 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
453348 2008 YA125 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453349 2008 YD134 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
453350 2008 YB136 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
453351 2008 YZ157 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
453352 2008 YX160 31/12/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
453353 2008 YJ164 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453354 2008 YW165 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
453355 2009 AA7 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
453356 2009 AR13 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453357 2009 AV13 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
453358 2009 AS25 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
453359 2009 AQ29 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
453360 2009 AK46 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
453361 2009 AP46 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
453362 2009 BO11 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
453363 2009 BC21 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
453364 2009 BE23 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
453365 2009 BC31 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
453366 2009 BF31 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
453367 2009 BA34 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
453368 2009 BZ41 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453369 2009 BQ50 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
453370 2009 BA53 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
453371 2009 BN55 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
453372 2009 BN57 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
453373 2009 BJ74 29/12/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
453374 2009 BJ76 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
453375 2009 BL93 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
453376 2009 BZ95 22/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
453377 2009 BE115 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
453378 2009 BP117 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
453379 2009 BD122 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
453380 2009 BP122 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
453381 2009 BN126 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
453382 2009 BH138 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
453383 2009 BC166 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
453384 2009 BD180 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
453385 2009 BB189 20/01/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
453386 2009 CH1 27/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
453387 2009 CM2 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
453388 2009 CM29 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
453389 2009 CX30 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
453390 2009 CH32 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
453391 2009 CQ35 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
453392 2009 CB51 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
453393 2009 CA58 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
453394 2009 DT23 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
453395 2009 DB25 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
453396 2009 DT28 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
453397 2009 DM32 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453398 2009 DM51 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
453399 2009 DK112 26/02/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
453400 2009 DU112 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL