Danh sách tiểu hành tinh/452301–452400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
452301 1994 UU9 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
452302 1995 YR1 20/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 300 m MPC · JPL
452303 1996 RL1 09/09/1996 Prescott P. G. Comba 13314| 2,3 km MPC · JPL
452304 1996 VC33 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
452305 1997 BN7 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
452306 1997 GF29 12/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452307 Manawydan 1997 XV11 05/12/1997 Caussols ODAS 810 m MPC · JPL
452308 1998 SE34 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
452309 1998 SA150 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
452310 1998 UA14 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452311 1998 VS41 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
452312 1998 VC43 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452313 1998 XR16 15/12/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
452314 1999 LN28 12/06/1999 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL
452315 1999 VQ116 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
452316 1999 XV110 05/12/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
452317 1999 XK219 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
452318 1999 XE260 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
452319 2000 AC44 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
452320 2000 ER15 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
452321 2000 FP73 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
452322 2000 GG121 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
452323 2000 KQ39 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
452324 2000 SZ99 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
452325 2000 SC129 26/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
452326 2000 SY129 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
452327 2000 SX162 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
452328 2000 SR163 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
452329 2000 SL166 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
452330 2000 SJ314 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
452331 2000 WC159 24/11/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 820 m MPC · JPL
452332 2001 BG29 20/01/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
452333 2001 JO 02/05/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
452334 2001 LB 01/06/2001 Socorro LINEAR 220 m MPC · JPL
452335 2001 OF113 21/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
452336 2001 QU218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
452337 2001 RB22 07/09/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
452338 2001 RY60 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
452339 2001 RY152 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
452340 2001 ST127 24/08/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
452341 2001 SE133 16/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
452342 2001 SN158 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
452343 2001 SD194 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
452344 2001 SP202 19/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
452345 2001 SU202 19/09/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
452346 2001 SM285 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
452347 2001 SW339 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
452348 2001 TG45 14/10/2001 Needville Needville Obs. 2,0 km MPC · JPL
452349 2001 TA109 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
452350 2001 TH165 15/10/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
452351 2001 TT188 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
452352 2001 TV212 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
452353 2001 UR15 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 750 m MPC · JPL
452354 2001 UR54 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
452355 2001 UA106 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
452356 2001 UA147 23/10/2001 Socorro LINEAR 520 m MPC · JPL
452357 2001 UX189 18/10/2001 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
452358 2001 UC191 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
452359 2001 UH216 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
452360 2001 VX51 20/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
452361 2001 VD63 10/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
452362 2001 VH125 15/11/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
452363 2001 WO18 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
452364 2001 WM46 19/11/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
452365 2001 WM102 20/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
452366 2001 XL4 10/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
452367 2001 XV102 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
452368 2001 XU141 11/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
452369 2001 XF167 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
452370 2001 XD223 15/12/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
452371 2001 XR251 14/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
452372 2001 YW1 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
452373 2001 YX6 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
452374 2001 YY61 18/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
452375 2001 YV158 18/12/2001 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
452376 2002 AC5 08/01/2002 Socorro LINEAR APO · 360 m MPC · JPL
452377 2002 AC39 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
452378 2002 AD140 13/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
452379 2002 CW39 04/02/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
452380 2002 CF113 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
452381 2002 CR159 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
452382 2002 CT176 14/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
452383 2002 CQ295 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
452384 2002 EV8 12/03/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
452385 2002 LX3 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452386 2002 LM38 05/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
452387 2002 LW62 13/06/2002 Palomar NEAT 930 m MPC · JPL
452388 2002 NT3 09/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
452389 2002 NW16 13/07/2002 Socorro LINEAR AMO 850 m MPC · JPL
452390 2002 ND56 14/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
452391 2002 NB67 08/07/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
452392 2002 PS39 07/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
452393 2002 PB88 12/08/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
452394 2002 PO99 14/08/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
452395 2002 PC107 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
452396 2002 PM112 08/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
452397 2002 PD130 14/08/2002 Palomar NEAT 300 m MPC · JPL
452398 2002 PS157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,0 km MPC · JPL
452399 2002 PW183 07/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
452400 2002 QY121 16/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL