Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/453101–453200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
453101 2007 WE37 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
453102 2007 WC41 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
453103 2007 WM52 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
453104 2007 WW58 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
453105 2007 WY59 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
453106 2007 WR62 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
453107 2007 XW9 14/09/2004 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
453108 2007 XN18 10/12/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
453109 2007 XV20 12/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
453110 2007 XS52 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
453111 2007 XD55 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
453112 2007 XF59 15/12/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
453113 2007 YN7 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453114 2007 YS12 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
453115 2007 YD20 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
453116 2007 YN20 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
453117 2007 YL30 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
453118 2007 YV30 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
453119 2007 YG32 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
453120 2007 YK46 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
453121 2007 YA49 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
453122 2007 YG50 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
453123 2007 YQ57 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
453124 2007 YH62 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
453125 2007 YD67 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
453126 2007 YC74 31/12/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
453127 2008 AP2 06/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
453128 2008 AU20 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
453129 2008 AU25 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
453130 2008 AG27 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
453131 2008 AT33 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
453132 2008 AL35 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
453133 2008 AD42 10/01/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
453134 2008 AM45 10/01/2008 Lulin Observatory LUSS 1,2 km MPC · JPL
453135 2008 AN46 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
453136 2008 AL54 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
453137 2008 AM55 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
453138 2008 AN65 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
453139 2008 AU76 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
453140 2008 AN86 15/12/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
453141 2008 AZ95 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
453142 2008 AG98 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
453143 2008 AN99 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
453144 2008 AG107 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
453145 2008 AX112 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453146 2008 AG136 12/01/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
453147 2008 AQ137 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
453148 2008 BD27 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
453149 2008 BM30 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
453150 2008 BM37 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
453151 2008 BD50 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
453152 2008 CR8 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
453153 2008 CY18 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
453154 2008 CZ26 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
453155 2008 CD53 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
453156 2008 CC61 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
453157 2008 CH65 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
453158 2008 CE80 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
453159 2008 CH140 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
453160 2008 CD146 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
453161 2008 CS159 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
453162 2008 CH168 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
453163 2008 CP206 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
453164 2008 CB215 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
453165 2008 DU34 09/02/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
453166 2008 DE50 11/01/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
453167 2008 DN70 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
453168 2008 DU73 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
453169 2008 DS75 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
453170 2008 DW79 29/02/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
453171 2008 DO81 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
453172 2008 DN82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
453173 2008 EA16 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
453174 2008 EE18 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
453175 2008 EX22 08/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
453176 2008 EY35 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
453177 2008 EF38 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
453178 2008 EU50 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
453179 2008 EA51 04/03/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
453180 2008 EJ64 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13314| 1,9 km MPC · JPL
453181 2008 EQ72 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
453182 2008 EZ112 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
453183 2008 EL120 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
453184 2008 EM123 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
453185 2008 EP128 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
453186 2008 EQ134 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
453187 2008 EJ153 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
453188 2008 EK157 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
453189 2008 FT 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
453190 2008 FR22 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
453191 2008 FM23 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
453192 2008 FC32 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
453193 2008 FL59 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453194 2008 FR62 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
453195 2008 FB72 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453196 2008 FP78 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
453197 2008 FR87 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
453198 2008 FW101 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
453199 2008 FR124 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
453200 2008 FV127 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL