Danh sách tiểu hành tinh/452201–452300

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
452201 2015 RU152 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
452202 2015 RV192 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
452203 2015 RJ194 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
452204 2015 RK194 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
452205 2015 RV195 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
452206 2015 RB197 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
452207 2015 RA200 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
452208 2015 RW200 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
452209 2015 RZ200 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
452210 2015 RA201 24/02/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
452211 2015 RE206 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
452212 2015 RN214 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
452213 2015 RC216 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
452214 2015 RZ216 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
452215 2015 RN217 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
452216 2015 RP217 10/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
452217 2015 RS217 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
452218 2015 RO218 19/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
452219 2015 RN220 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
452220 2015 RT221 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452221 2015 RH230 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
452222 2015 RL234 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
452223 2015 RN236 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
452224 2015 RK237 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
452225 2015 RZ237 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
452226 2015 RA238 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
452227 2015 RJ238 05/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
452228 2015 RY241 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
452229 2015 RP242 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
452230 2015 RV242 20/04/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
452231 2015 SD1 10/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
452232 2015 SB5 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
452233 2015 SH5 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
452234 2015 SL7 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
452235 2015 SX7 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
452236 2015 SG10 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
452237 2015 SO17 06/02/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
452238 2015 SU18 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
452239 2015 SZ19 05/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
452240 2015 SD20 26/06/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
452241 2015 TX1 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
452242 2015 TQ2 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
452243 2015 TG3 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
452244 2015 TC18 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
452245 2015 TX22 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
452246 2015 TU76 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
452247 2015 TH79 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
452248 2015 TG84 11/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
452249 2015 TH94 23/08/2008 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
452250 2015 TB101 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
452251 2015 TC101 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
452252 2015 TJ103 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
452253 2015 TB117 17/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
452254 2015 TU118 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
452255 2015 TS119 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
452256 2015 TK120 14/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
452257 2015 TW121 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
452258 2015 TC122 19/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
452259 2015 TM127 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
452260 2015 TY127 17/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452261 2015 TO128 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
452262 2015 TL132 25/11/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
452263 2015 TY135 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
452264 2015 TH138 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
452265 2015 TG139 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
452266 2015 TX142 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
452267 2015 TZ142 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
452268 2015 TU145 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
452269 2015 TX145 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
452270 2015 TD146 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
452271 2015 TA148 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452272 2015 TR150 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
452273 2015 TG156 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
452274 2015 TE158 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
452275 2015 TP161 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
452276 2015 TB169 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
452277 2015 TM169 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
452278 2015 TN169 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
452279 2015 TP174 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
452280 2015 TK179 22/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
452281 2015 TU179 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
452282 2015 TU199 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
452283 2015 TX199 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
452284 2015 TA202 11/11/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
452285 2015 TS206 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
452286 2015 TE208 09/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
452287 2015 TC209 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
452288 2015 TD209 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
452289 2015 TW209 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
452290 2015 TF210 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
452291 2015 TP223 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
452292 2015 TS223 01/11/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
452293 2015 TF225 08/04/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
452294 2015 TZ234 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
452295 2015 TO239 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452296 2015 TS239 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452297 2015 TU304 08/10/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
452298 2015 TW323 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
452299 1993 TX47 12/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
452300 1994 TC6 04/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL