Danh sách tiểu hành tinh/453001–453100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
453001 2007 HW95 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
453002 2007 JE1 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
453003 2007 JC27 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453004 2007 JF31 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
453005 2007 JO35 14/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 3,2 km MPC · JPL
453006 2007 JB38 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
453007 2007 JB41 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
453008 2007 LX5 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
453009 2007 LS9 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
453010 2007 LE12 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
453011 2007 LD32 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
453012 2007 PG24 12/08/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
453013 2007 QN5 17/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
453014 2007 QC13 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
453015 2007 QF13 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
453016 2007 QM16 23/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
453017 2007 QU16 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
453018 2007 RZ2 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
453019 2007 RX13 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
453020 2007 RZ29 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453021 2007 RL41 03/09/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
453022 2007 RS51 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
453023 2007 RS83 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
453024 2007 RK109 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453025 2007 RM138 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
453026 2007 RP187 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
453027 2007 RV189 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
453028 2007 RR209 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
453029 2007 RP213 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
453030 2007 RS252 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
453031 2007 RW266 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
453032 2007 RK301 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
453033 2007 RD310 04/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
453034 2007 RA315 06/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
453035 2007 RC315 07/09/2007 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
453036 2007 RN316 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
453037 2007 RG321 13/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
453038 2007 RH322 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
453039 2007 RB325 14/09/2007 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
453040 2007 SL3 16/09/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
453041 2007 SB15 21/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
453042 2007 SY15 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
453043 2007 TQ45 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
453044 2007 TB47 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453045 2007 TY50 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
453046 2007 TG51 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
453047 2007 TO59 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453048 2007 TV72 12/10/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
453049 2007 TO147 07/10/2007 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
453050 2007 TP155 09/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
453051 2007 TU155 09/10/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
453052 2007 TM161 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
453053 2007 TY198 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
453054 2007 TC204 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
453055 2007 TL234 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
453056 2007 TC240 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
453057 2007 TT253 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
453058 2007 TL260 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453059 2007 TB317 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
453060 2007 TO350 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
453061 2007 TF357 14/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
453062 2007 TP430 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
453063 2007 UC11 19/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
453064 2007 UE15 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
453065 2007 UA19 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
453066 2007 UX27 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
453067 2007 UO31 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
453068 2007 UW49 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
453069 2007 UP51 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
453070 2007 UB55 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
453071 2007 UE68 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453072 2007 UP101 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
453073 2007 UM140 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
453074 2007 VD6 03/11/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
453075 2007 VP8 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
453076 2007 VJ9 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
453077 2007 VD11 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
453078 2007 VU23 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
453079 2007 VZ42 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
453080 2007 VA51 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
453081 2007 VB55 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453082 2007 VU58 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
453083 2007 VW114 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
453084 2007 VQ152 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
453085 2007 VN154 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
453086 2007 VS158 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
453087 2007 VR162 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453088 2007 VB169 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
453089 2007 VG191 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
453090 2007 VR194 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
453091 2007 VY194 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
453092 2007 VD197 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
453093 2007 VW202 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
453094 2007 VK206 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
453095 2007 VP274 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
453096 2007 VY300 09/11/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
453097 2007 VX310 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
453098 2007 VN325 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
453099 2007 VS328 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
453100 2007 WU4 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL