Danh sách tiểu hành tinh/452101–452200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
452101 2014 QD161 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
452102 2014 QS185 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
452103 2014 QV202 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
452104 2014 QB269 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
452105 2014 QM283 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452106 2014 QV283 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
452107 2014 QN284 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
452108 2014 QZ309 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
452109 2014 QS342 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452110 2014 QC372 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
452111 2014 QY395 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452112 2014 QD400 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
452113 2014 QX412 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452114 2014 QA425 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
452115 2014 RJ1 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
452116 2014 RD23 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
452117 2014 RM24 23/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
452118 2014 RP31 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
452119 2014 RU34 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452120 2014 RK36 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452121 2014 SB37 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452122 2014 SB221 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
452123 2014 SW225 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452124 2014 US14 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
452125 2014 WL40 09/07/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
452126 2014 WX66 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
452127 2015 FU223 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
452128 2015 KX120 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
452129 2015 OR 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
452130 2015 OT39 19/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
452131 2015 OM73 01/12/2004 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
452132 2015 PV 30/09/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
452133 2015 PT293 19/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
452134 2015 PH303 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
452135 2015 PS307 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
452136 2015 PL308 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
452137 2015 PZ308 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
452138 2015 PV310 05/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452139 2015 QU 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
452140 2015 QR9 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
452141 2015 QY10 23/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
452142 2015 QG11 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
452143 2015 RN18 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
452144 2015 RL19 11/10/1977 Palomar PLS 680 m MPC · JPL
452145 2015 RP28 02/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452146 2015 RC30 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452147 2015 RL30 01/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
452148 2015 RA31 19/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452149 2015 RG33 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
452150 2015 RB35 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
452151 2015 RN37 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
452152 2015 RR38 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452153 2015 RZ38 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
452154 2015 RZ47 11/10/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
452155 2015 RB48 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
452156 2015 RX51 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452157 2015 RJ53 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
452158 2015 RM54 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
452159 2015 RH56 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
452160 2015 RR56 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
452161 2015 RY56 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
452162 2015 RY57 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
452163 2015 RZ63 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
452164 2015 RY65 03/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
452165 2015 RC69 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452166 2015 RV69 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
452167 2015 RR72 06/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
452168 2015 RV72 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
452169 2015 RV74 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
452170 2015 RX74 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
452171 2015 RV75 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
452172 2015 RV80 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
452173 2015 RZ80 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
452174 2015 RO81 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
452175 2015 RX85 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
452176 2015 RH88 13/11/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
452177 2015 RY88 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
452178 2015 RZ88 16/04/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
452179 2015 RH89 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452180 2015 RK89 28/07/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
452181 2015 RQ89 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
452182 2015 RT89 04/02/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
452183 2015 RZ89 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
452184 2015 RP90 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
452185 2015 RA91 02/12/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
452186 2015 RM91 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
452187 2015 RL92 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
452188 2015 RZ92 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
452189 2015 RD95 20/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452190 2015 RE95 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
452191 2015 RE97 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
452192 2015 RG97 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
452193 2015 RK98 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
452194 2015 RQ100 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452195 2015 RT101 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
452196 2015 RB102 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
452197 2015 RJ107 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
452198 2015 RL108 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
452199 2015 RS108 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
452200 2015 RW123 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL