Danh sách tiểu hành tinh/451601–451700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
451601 2012 CD47 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
451602 2012 CC57 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
451603 2012 DQ2 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
451604 2012 DM10 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451605 2012 DN12 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451606 2012 DR13 21/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
451607 2012 DY14 22/04/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
451608 2012 DH17 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
451609 2012 DG18 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
451610 2012 DW24 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
451611 2012 DV39 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
451612 2012 DJ51 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
451613 2012 DM57 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
451614 2012 DH77 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
451615 2012 DX84 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
451616 2012 DR88 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
451617 2012 DK96 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
451618 2012 EQ5 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
451619 2012 FQ14 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
451620 2012 FR21 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
451621 2012 FA33 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
451622 2012 FJ45 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
451623 2012 FW58 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
451624 2012 FY67 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
451625 2012 FR68 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
451626 2012 FN69 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451627 2012 FV78 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
451628 2012 FX79 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
451629 2012 GH8 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
451630 2012 GR12 03/12/2010 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
451631 2012 GL13 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
451632 2012 GB21 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
451633 2012 GR26 14/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
451634 2012 GR27 20/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
451635 2012 GD29 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
451636 2012 HP18 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
451637 2012 HW34 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
451638 2012 HF56 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
451639 2012 HR63 08/12/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
451640 2012 HT64 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
451641 2012 HX71 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
451642 2012 HO82 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451643 2012 HA83 09/03/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
451644 2012 JJ16 20/01/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
451645 2012 JE25 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
451646 2012 JX60 17/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
451647 2012 JA66 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
451648 2012 KA37 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
451649 2012 PW18 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
451650 2012 SE16 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
451651 2012 SU30 16/09/2012 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
451652 2012 TG129 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
451653 2012 UO57 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
451654 2012 UN151 23/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
451655 2012 VY75 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
451656 2012 WF29 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451657 2012 WD36 19/11/2012 Cerro Tololo Obs. CTIO-DECam 193 km MPC · JPL
451658 2012 XT67 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
451659 2012 XG105 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
451660 2012 XS151 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
451661 2012 XM152 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
451662 2013 AH9 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
451663 2013 AU12 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
451664 2013 AV31 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
451665 2013 AV38 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451666 2013 AS58 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
451667 2013 AA59 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
451668 2013 AW70 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
451669 2013 AR80 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
451670 2013 AE89 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
451671 2013 AT89 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
451672 2013 AG99 20/01/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
451673 2013 AE100 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
451674 2013 AQ104 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
451675 2013 AZ106 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
451676 2013 AC116 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
451677 2013 AO126 06/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
451678 2013 AT136 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
451679 2013 AZ166 16/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
451680 2013 BN9 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
451681 2013 BJ12 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
451682 2013 BK22 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
451683 2013 BA49 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
451684 2013 BV63 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
451685 2013 BK66 09/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
451686 2013 BR67 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
451687 2013 BF68 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
451688 2013 BV71 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451689 2013 BB76 22/02/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
451690 2013 CC6 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
451691 2013 CG6 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
451692 2013 CO9 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451693 2013 CO11 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
451694 2013 CG22 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
451695 2013 CL29 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
451696 2013 CH34 12/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451697 2013 CC39 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
451698 2013 CZ41 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
451699 2013 CX49 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
451700 2013 CY60 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL