Danh sách tiểu hành tinh/452701–452800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
452701 2005 YZ74 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
452702 2005 YH79 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
452703 2005 YN84 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452704 2005 YK88 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
452705 2005 YX92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
452706 2005 YL103 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452707 2005 YA111 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
452708 2005 YQ111 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452709 2005 YT120 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
452710 2005 YA122 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
452711 2005 YA124 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
452712 2005 YV130 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
452713 2005 YP136 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
452714 2005 YY137 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
452715 2005 YN159 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
452716 2005 YS160 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
452717 2005 YZ185 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
452718 2005 YV187 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
452719 2005 YD199 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
452720 2005 YJ199 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
452721 2005 YT215 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
452722 2005 YE253 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452723 2005 YA266 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
452724 2005 YT275 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
452725 2006 AX7 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
452726 2006 AN36 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
452727 2006 AR37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452728 2006 AK40 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
452729 2006 AR66 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452730 2006 AM85 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
452731 2006 AP91 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
452732 2006 AX105 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
452733 2006 BF21 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
452734 2006 BU25 23/01/2006 Junk Bond D. Healy 2,4 km MPC · JPL
452735 2006 BG35 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
452736 2006 BP44 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
452737 2006 BS49 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
452738 2006 BT63 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452739 2006 BC65 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
452740 2006 BJ69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
452741 2006 BJ108 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452742 2006 BF111 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
452743 2006 BA132 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
452744 2006 BH146 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
452745 2006 BL156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452746 2006 BD160 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
452747 2006 BA174 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
452748 2006 BQ179 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
452749 2006 BQ186 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
452750 2006 BE192 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
452751 2006 BA200 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
452752 2006 BJ211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
452753 2006 BD221 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452754 2006 BV230 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
452755 2006 BV246 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
452756 2006 BB249 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452757 2006 BB256 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452758 2006 BT256 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452759 2006 BN260 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
452760 2006 BQ264 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
452761 2006 BW269 08/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
452762 2006 BV283 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
452763 2006 CB8 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
452764 2006 CB21 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
452765 2006 CR27 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
452766 2006 CQ35 18/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
452767 2006 CD37 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452768 2006 CC44 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
452769 2006 CJ44 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
452770 2006 CA47 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
452771 2006 CS66 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
452772 2006 DB12 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452773 2006 DM14 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
452774 2006 DL17 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
452775 2006 DW27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452776 2006 DY39 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
452777 2006 DT45 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
452778 2006 DL79 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
452779 2006 DB90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452780 2006 DC94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
452781 2006 DY112 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
452782 2006 DT140 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
452783 2006 DE215 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
452784 2006 EZ63 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
452785 2006 EV64 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
452786 2006 ED73 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
452787 2006 FS17 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
452788 2006 FX39 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
452789 2006 FK50 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452790 2006 FL50 27/02/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
452791 2006 GY24 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
452792 2006 GV41 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
452793 2006 GT47 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
452794 2006 HF21 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
452795 2006 HW23 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
452796 2006 HO30 25/02/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
452797 2006 HC56 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
452798 2006 HU111 30/04/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
452799 2006 HP113 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
452800 2006 JR5 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL