Danh sách tiểu hành tinh/451301–451400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
451301 2010 TD120 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
451302 2010 TT138 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
451303 2010 TW141 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
451304 2010 TL150 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
451305 2010 TG154 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
451306 2010 TS160 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
451307 2010 TN173 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
451308 2010 TD178 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
451309 2010 TW184 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
451310 2010 UU2 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
451311 2010 UE11 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
451312 2010 UF25 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
451313 2010 UE50 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
451314 2010 UW53 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
451315 2010 UY53 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
451316 2010 UZ67 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
451317 2010 UD68 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
451318 2010 UM93 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
451319 2010 UN98 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
451320 2010 VS48 21/07/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
451321 2010 VW48 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
451322 2010 VO51 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
451323 2010 VC58 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
451324 2010 VL58 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
451325 2010 VY59 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
451326 2010 VP60 07/08/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
451327 2010 VE62 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
451328 2010 VV81 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
451329 2010 VK88 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
451330 2010 VP92 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
451331 2010 VH101 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
451332 2010 VT101 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
451333 2010 VY113 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
451334 2010 VM114 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
451335 2010 VQ116 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
451336 2010 VN119 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
451337 2010 VD132 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
451338 2010 VY167 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
451339 2010 VB173 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
451340 2010 VK180 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451341 2010 VR184 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
451342 2010 VT196 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
451343 2010 VE207 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
451344 2010 VS209 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
451345 2010 VY210 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
451346 2010 VM213 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
451347 2010 VR218 29/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
451348 2010 WQ4 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451349 2010 WF11 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
451350 2010 WW20 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
451351 2010 WL23 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
451352 2010 WN43 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
451353 2010 WF47 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
451354 2010 WD48 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
451355 2010 WF51 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
451356 2010 WR53 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
451357 2010 WY53 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
451358 2010 WX66 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
451359 2010 XJ7 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
451360 2010 XP10 04/12/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
451361 2010 XK12 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
451362 2010 XL12 23/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
451363 2010 XN22 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
451364 2010 XX25 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
451365 2010 XU35 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
451366 2010 XP39 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
451367 2010 XP76 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
451368 2010 XA79 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
451369 2010 XG83 16/08/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
451370 2011 AK5 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 180 m MPC · JPL
451371 2011 AX19 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
451372 2011 AQ21 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
451373 2011 AS34 15/12/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
451374 2011 AJ35 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
451375 2011 AH60 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
451376 2011 AS63 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
451377 2011 AL74 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
451378 2011 AM79 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
451379 2011 BG 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
451380 2011 BR2 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
451381 2011 BE15 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
451382 2011 BJ15 25/01/2011 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
451383 2011 BA25 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
451384 2011 BA53 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
451385 2011 BY57 11/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
451386 2011 BY63 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
451387 2011 CQ8 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
451388 2011 CG10 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
451389 2011 CT40 14/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
451390 2011 CQ60 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
451391 2011 CR66 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
451392 2011 CJ75 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
451393 2011 DQ10 13/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
451394 2011 DD11 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
451395 2011 DF31 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
451396 2011 ED18 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451397 2011 EZ78 15/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 1,3 km MPC · JPL
451398 2011 FV8 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
451399 2011 FA12 02/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
451400 2011 HD73 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL