Danh sách tiểu hành tinh/451201–451300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
451201 2009 UJ24 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
451202 2009 UU108 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
451203 2009 UL131 18/10/2009 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
451204 2009 VR10 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
451205 2009 VZ10 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
451206 2009 VX11 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
451207 2009 VV37 08/11/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
451208 2009 VR66 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
451209 2009 VZ77 09/11/2009 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
451210 2009 VZ78 18/09/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
451211 2009 VU79 10/11/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
451212 2009 WB8 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
451213 2009 WB110 17/11/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
451214 2009 WJ145 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
451215 2009 WS197 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
451216 2009 WU259 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
451217 2009 XE11 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 2,7 km MPC · JPL
451218 2009 XL23 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
451219 2010 AB34 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
451220 2010 AP88 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
451221 2010 BT27 18/01/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
451222 2010 BE67 22/01/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
451223 2010 CT3 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
451224 2010 CC42 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
451225 2010 CF80 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
451226 2010 CS96 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451227 2010 CG115 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
451228 2010 CQ125 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451229 2010 CA179 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
451230 2010 CT214 03/02/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
451231 2010 CD249 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451232 2010 DL8 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
451233 2010 EL33 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
451234 2010 EW41 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
451235 2010 EX75 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
451236 2010 EM76 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
451237 2010 EO79 05/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451238 2010 EV108 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451239 2010 FA13 12/01/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
451240 2010 FZ29 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451241 2010 GL101 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
451242 2010 GO102 06/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
451243 2010 GO107 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451244 2010 GP108 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
451245 2010 GU111 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
451246 2010 GK158 09/04/2010 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
451247 2010 HZ106 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
451248 2010 JK30 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
451249 2010 JP36 10/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
451250 2010 JB79 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
451251 2010 JN121 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
451252 2010 JP154 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
451253 2010 KD31 19/05/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
451254 2010 KM74 25/05/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
451255 2010 KW82 26/05/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
451256 2010 LE47 08/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
451257 2010 LR55 09/06/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
451258 2010 LA84 11/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
451259 2010 LX91 12/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
451260 2010 LS112 13/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
451261 2010 MR22 18/06/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
451262 2010 NA14 02/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
451263 2010 NZ16 03/07/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
451264 2010 NK34 08/07/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
451265 2010 NS86 15/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
451266 2010 NF118 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
451267 2010 OP37 21/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
451268 2010 OW102 28/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
451269 2010 PS23 02/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
451270 2010 PL65 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
451271 2010 RL3 01/09/2010 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
451272 2010 RB9 05/05/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
451273 2010 RV43 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
451274 2010 RB47 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
451275 2010 RK61 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
451276 2010 RM69 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
451277 2010 RR70 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451278 2010 RQ98 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
451279 2010 RA101 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
451280 2010 RQ102 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
451281 2010 RN105 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
451282 2010 RU117 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
451283 2010 RO128 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
451284 2010 RS137 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
451285 2010 RZ141 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
451286 2010 RL175 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
451287 2010 SM8 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451288 2010 SN34 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
451289 2010 SS37 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
451290 2010 TG8 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
451291 2010 TB11 11/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
451292 2010 TC13 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
451293 2010 TF18 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
451294 2010 TT29 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
451295 2010 TM33 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
451296 2010 TO40 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
451297 2010 TK54 08/10/2010 Haleakala Pan-STARRS APO · 510 m MPC · JPL
451298 2010 TD113 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
451299 2010 TT113 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
451300 2010 TG117 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL