Danh sách tiểu hành tinh/451101–451200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
451101 2009 DR16 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
451102 2009 DX51 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451103 2009 DN63 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
451104 2009 DJ132 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
451105 2009 EH14 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
451106 2009 EM15 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451107 2009 EW22 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
451108 2009 EV23 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
451109 2009 FU9 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
451110 2009 FG24 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
451111 2009 FG41 21/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
451112 2009 FT41 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
451113 2009 FA65 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
451114 2009 FO69 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
451115 2009 FL78 01/03/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
451116 2009 GW5 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
451117 2009 HS25 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
451118 2009 HA45 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
451119 2009 HP82 22/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
451120 2009 HU93 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
451121 2009 HW102 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
451122 2009 JE6 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
451123 2009 JZ10 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
451124 2009 KC3 23/05/2009 Siding Spring SSS APO +1km · 2,2 km MPC · JPL
451125 2009 KB7 25/05/2009 Tiki N. Teamo 3,4 km MPC · JPL
451126 2009 KU13 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451127 2009 KK28 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
451128 2009 LN5 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
451129 2009 MU9 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
451130 2009 NB 02/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
451131 2009 OR18 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
451132 2009 PR2 27/07/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
451133 2009 PW11 15/08/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
451134 2009 QV2 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
451135 2009 QS28 23/08/2009 Bisei SG Center BATTeRS 4,0 km MPC · JPL
451136 2009 QH30 21/08/2009 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
451137 2009 QJ31 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
451138 Rizvanov 2009 QC37 29/08/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 2,2 km MPC · JPL
451139 2009 QN37 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
451140 2009 QP54 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
451141 2009 QZ55 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451142 2009 QY58 31/08/2009 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
451143 2009 QB60 16/08/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
451144 2009 QN61 26/08/2009 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
451145 2009 QA63 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
451146 2009 QZ63 17/08/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
451147 2009 RR12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
451148 2009 RJ16 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
451149 2009 RL17 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
451150 2009 RK40 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
451151 2009 SR10 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
451152 2009 SC23 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
451153 2009 SC27 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
451154 2009 SZ30 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
451155 2009 SS76 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
451156 2009 SL85 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
451157 2009 SQ104 26/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 230 m MPC · JPL
451158 2009 SD111 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
451159 2009 SM114 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451160 2009 SU119 06/01/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
451161 2009 SM135 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
451162 2009 SN138 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
451163 2009 SX146 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
451164 2009 SE154 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451165 2009 SX162 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
451166 2009 SJ163 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
451167 2009 SY182 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
451168 2009 SP213 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451169 2009 SO215 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
451170 2009 SD218 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
451171 2009 SR235 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
451172 2009 SY252 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
451173 2009 SB258 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
451174 2009 SL268 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
451175 2009 SK269 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
451176 2009 SK270 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
451177 2009 SX277 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
451178 2009 SD286 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
451179 2009 SZ288 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
451180 2009 ST290 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
451181 2009 ST304 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
451182 2009 SV307 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
451183 2009 SB318 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
451184 2009 SF322 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
451185 2009 SG324 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
451186 2009 SS327 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
451187 2009 SV331 17/08/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
451188 2009 SG332 21/09/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
451189 2009 SU336 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
451190 2009 SC345 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
451191 2009 SB347 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
451192 2009 SY350 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
451193 2009 ST357 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
451194 2009 TQ4 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
451195 2009 TU17 15/10/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
451196 2009 TS23 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
451197 2009 TS32 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
451198 2009 UA7 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
451199 2009 UC8 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
451200 2009 UB17 20/10/2009 Tzec Maun J. Sachs 5,4 km MPC · JPL