Danh sách tiểu hành tinh/450201–450300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
450201 2002 JC116 10/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
450202 2002 JH128 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
450203 2002 NA31 15/07/2002 Socorro LINEAR 390 m MPC · JPL
450204 2002 ND36 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
450205 2002 OP2 17/07/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
450206 2002 ON15 18/07/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
450207 2002 OC30 20/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
450208 2002 PS31 06/08/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
450209 2002 PZ34 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
450210 2002 PR175 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
450211 2002 PW180 15/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
450212 2002 QE71 18/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
450213 2002 QB83 16/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
450214 2002 RQ109 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
450215 2002 RY136 12/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
450216 2002 RG182 11/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
450217 2002 RE268 01/09/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
450218 2002 SW1 26/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
450219 2002 SV34 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
450220 2002 TC2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
450221 2002 TP4 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
450222 2002 TF60 03/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
450223 2002 TG154 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
450224 2002 TW189 05/10/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
450225 2002 TR199 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
450226 2002 TA220 05/10/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
450227 2002 TS303 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
450228 2002 TD332 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
450229 2002 TX367 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
450230 2002 TQ368 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
450231 2002 TQ376 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
450232 2002 UJ46 31/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
450233 2002 UH79 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
450234 2002 VN117 14/11/2002 Nogales Tenagra II Obs. 1,5 km MPC · JPL
450235 2002 VW140 12/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
450236 2002 WO24 16/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
450237 2002 XY38 07/12/2002 Palomar NEAT 96 m MPC · JPL
450238 2002 XN40 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
450239 2002 XA119 10/12/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
450240 2003 AO53 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
450241 2003 AQ85 11/01/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
450242 2003 DG 19/02/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
450243 2003 EF46 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
450244 2003 FA68 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
450245 2003 GX21 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
450246 2003 HP46 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
450247 2003 SY112 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
450248 2003 SF338 26/09/2003 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
450249 2003 SQ360 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
450250 2003 SL379 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
450251 2003 TO3 04/10/2003 Goodricke-Pigott V. Reddy 3,9 km MPC · JPL
450252 2003 UC310 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
450253 2003 UO335 18/10/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
450254 2003 UU348 19/10/2003 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
450255 2003 UX370 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
450256 2003 UO373 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
450257 2003 WA 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 310 m MPC · JPL
450258 2003 WD5 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
450259 2003 WQ7 19/11/2003 Socorro LINEAR 430 m MPC · JPL
450260 2003 WC21 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
450261 2003 WP39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
450262 2003 WF140 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
450263 2003 WD158 30/11/2003 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
450264 2003 WM167 19/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
450265 2003 WU172 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 267 km MPC · JPL
450266 2003 YJ14 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
450267 2003 YF83 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
450268 2003 YX114 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
450269 2003 YV130 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
450270 2004 AE 04/01/2004 Socorro LINEAR 270 m MPC · JPL
450271 2004 BA12 30/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
450272 2004 BG15 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
450273 2004 BL68 19/01/2004 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
450274 2004 BQ102 30/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
450275 2004 BR137 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
450276 2004 BL146 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
450277 2004 CY103 13/02/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
450278 2004 CY112 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
450279 2004 DR13 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
450280 2004 DW29 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
450281 2004 ER35 13/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
450282 2004 EM47 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
450283 2004 EM64 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
450284 2004 FF30 19/03/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
450285 2004 FG57 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
450286 2004 HQ5 09/04/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
450287 2004 HB46 21/04/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
450288 2004 HR78 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
450289 2004 JV13 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
450290 2004 JR20 14/05/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
450291 2004 JT20 15/05/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
450292 2004 KU 17/05/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
450293 2004 LV3 12/06/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
450294 2004 LW24 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
450295 2004 MB 16/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
450296 2004 PE40 09/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
450297 2004 PN42 08/08/2004 Piszkéstető K. Sárneczky, G. Szabó 750 m MPC · JPL
450298 2004 PG55 08/08/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
450299 2004 PN110 12/08/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
450300 2004 QD14 24/08/2004 Siding Spring SSS 280 m MPC · JPL