Danh sách tiểu hành tinh/451001–451100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
451001 2008 TK134 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
451002 2008 TU188 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
451003 2008 UD1 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
451004 2008 US25 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
451005 2008 UN27 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451006 2008 UX46 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451007 2008 UE53 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
451008 2008 UX55 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
451009 2008 UA61 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
451010 2008 UR76 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
451011 2008 UO83 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
451012 2008 UK98 26/10/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
451013 2008 UK131 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
451014 2008 UG136 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451015 2008 UK179 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
451016 2008 UN184 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451017 2008 UR228 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
451018 2008 UP240 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
451019 2008 UX268 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
451020 2008 UY275 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
451021 2008 UH365 24/10/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
451022 2008 VS33 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
451023 2008 VN39 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451024 2008 VF54 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
451025 2008 WK20 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
451026 2008 WE33 06/11/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
451027 2008 WF50 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
451028 2008 WY70 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
451029 2008 WL76 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451030 2008 WQ80 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
451031 2008 WH100 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
451032 2008 WX104 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
451033 2008 WF111 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
451034 2008 WO114 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451035 2008 WT116 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451036 2008 WT133 18/11/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
451037 2008 XN3 02/12/2008 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
451038 2008 XV29 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451039 2008 XO46 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451040 2008 XM47 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
451041 2008 XT54 04/12/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
451042 2008 YE 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
451043 2008 YB2 19/12/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
451044 2008 YQ3 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
451045 2008 YV9 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
451046 2008 YR12 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451047 2008 YR83 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451048 2008 YE88 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
451049 2008 YO90 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451050 2008 YL93 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
451051 2008 YP102 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451052 2008 YU104 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
451053 2008 YZ107 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
451054 2008 YO108 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451055 2008 YB112 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
451056 2008 YW112 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
451057 2008 YY116 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
451058 2008 YS123 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
451059 2008 YS133 30/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
451060 2008 YK151 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451061 2008 YM155 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451062 2008 YU157 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
451063 2008 YY162 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
451064 2008 YC166 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
451065 2009 AJ3 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
451066 2009 AU24 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451067 2009 AW24 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
451068 2009 AR25 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
451069 2009 AL33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
451070 2009 BZ17 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
451071 2009 BN20 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
451072 2009 BO26 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
451073 2009 BG30 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
451074 2009 BV31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
451075 2009 BE35 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
451076 2009 BG39 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
451077 2009 BC63 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
451078 2009 BT63 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
451079 2009 BF70 25/01/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
451080 2009 BV84 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451081 2009 BO85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
451082 2009 BZ91 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
451083 2009 BR100 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
451084 2009 BU106 28/01/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
451085 2009 BW115 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
451086 2009 BP123 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
451087 2009 BL126 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
451088 2009 BQ142 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
451089 2009 BV142 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
451090 2009 BX176 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451091 2009 BH177 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
451092 2009 BC186 30/01/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
451093 2009 CA5 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
451094 2009 CL21 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451095 2009 CS22 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451096 2009 CR27 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
451097 2009 CH35 02/10/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
451098 2009 CJ36 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
451099 2009 CR47 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
451100 2009 CU62 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL