Danh sách tiểu hành tinh/450001–450100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
450001 2015 PA281 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
450002 2015 PT286 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
450003 2015 PT291 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 340 m MPC · JPL
450004 2015 PJ293 09/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
450005 2015 PM293 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
450006 2015 PW293 06/01/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
450007 2015 PZ293 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
450008 2015 PK300 08/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
450009 2015 PQ307 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
450010 2015 PR307 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
450011 2015 PB308 28/10/2011 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
450012 2015 PH308 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
450013 2015 PY308 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
450014 2015 PU309 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
450015 2015 PY309 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
450016 2015 PA310 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
450017 2015 PF310 19/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
450018 2015 PN310 12/10/1977 Palomar PLS 940 m MPC · JPL
450019 2015 QN 29/01/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
450020 2015 QR 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
450021 2015 QG2 13/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
450022 2015 QG3 29/10/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
450023 2015 QY3 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
450024 2015 QF4 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
450025 2015 QM8 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
450026 2015 QL10 02/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
450027 2015 QS10 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
450028 2015 QT10 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
450029 2015 QE11 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 680 m MPC · JPL
450030 2015 RK 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
450031 2015 RN 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
450032 2015 RZ 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
450033 2015 RA1 30/12/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
450034 2015 RD1 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
450035 2015 RM1 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
450036 2015 RN1 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
450037 2015 RZ2 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
450038 2015 RF3 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
450039 2015 RT18 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
450040 2015 RS19 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
450041 2015 RK20 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
450042 2015 RY22 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
450043 2015 RG24 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
450044 2015 RK24 01/10/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
450045 2015 RL24 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
450046 2015 RN25 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
450047 2015 RR25 01/08/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
450048 2015 RH26 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
450049 2015 RX26 01/08/1997 Caussols ODAS 750 m MPC · JPL
450050 2015 RB27 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
450051 2015 RC27 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
450052 2015 RF27 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
450053 2015 RH27 16/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
450054 2015 RO27 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
450055 2015 RC29 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
450056 2015 RY29 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
450057 2015 RA30 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
450058 2015 RQ30 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
450059 2015 RT30 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
450060 2015 RY40 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
450061 2015 RQ43 11/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
450062 2015 RX44 05/09/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
450063 2015 RQ45 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
450064 2015 RF46 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
450065 2015 RP46 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
450066 2015 RQ46 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
450067 2015 RC47 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
450068 2015 RK47 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
450069 2015 RM47 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
450070 2015 RV48 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
450071 2015 RZ48 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
450072 2015 RT50 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
450073 2015 RY50 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
450074 2015 RL52 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
450075 2015 RB53 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
450076 2015 RP58 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
450077 2015 RL62 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
450078 2015 RM73 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
450079 2015 RZ73 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
450080 2015 RX75 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
450081 2015 RH76 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
450082 2015 RL78 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
450083 2015 RU81 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
450084 2015 RL84 16/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
450085 2015 RT85 25/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
450086 2015 RG88 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
450087 2015 RD90 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
450088 2015 RY90 05/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
450089 2015 RD91 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
450090 2015 RE91 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
450091 2015 RR91 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
450092 2015 RB92 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
450093 2015 RS92 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
450094 2015 RU92 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
450095 2015 RW92 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
450096 2015 RB93 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
450097 2015 RA94 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
450098 2015 RD94 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
450099 2015 RZ94 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
450100 2015 RY95 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL