Danh sách tiểu hành tinh/45001–45100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
45001 1999 VZ186 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45002 1999 VS193 03/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
45003 1999 VL194 01/11/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
45004 1999 VD197 02/11/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
45005 1999 VR198 03/11/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
45006 1999 VV198 03/11/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
45007 1999 VD201 06/11/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
45008 1999 VN201 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
45009 1999 VR204 09/11/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
45010 1999 VS209 11/11/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
45011 1999 VC217 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45012 1999 VY222 07/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45013 1999 WK 16/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
45014 1999 WP 18/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
45015 1999 WQ 16/11/1999 Ondřejov P. Kušnirák 3,3 km MPC · JPL
45016 1999 WV2 30/11/1999 Kleť Kleť Obs. 3,7 km MPC · JPL
45017 1999 WK3 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
45018 1999 WS3 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
45019 1999 WU4 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
45020 1999 WC5 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 9,6 km MPC · JPL
45021 1999 WE6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,3 km MPC · JPL
45022 1999 WF6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
45023 1999 WM6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
45024 1999 WN7 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
45025 1999 WY7 29/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,2 km MPC · JPL
45026 1999 WE8 28/11/1999 Kvistaberg UDAS 1,8 km MPC · JPL
45027 Cosquer 1999 WA9 28/11/1999 Gnosca S. Sposetti 4,8 km MPC · JPL
45028 1999 WD9 28/11/1999 Črni Vrh Črni Vrh 3,1 km MPC · JPL
45029 1999 WN9 30/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
45030 1999 WJ13 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
45031 1999 WR13 29/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,9 km MPC · JPL
45032 1999 WL16 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
45033 1999 WL20 16/11/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45034 1999 XA2 03/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,6 km MPC · JPL
45035 1999 XB2 03/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,3 km MPC · JPL
45036 1999 XD3 04/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
45037 1999 XP4 04/12/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
45038 1999 XE6 04/12/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
45039 1999 XW7 04/12/1999 Prescott P. G. Comba 2,6 km MPC · JPL
45040 1999 XJ8 03/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
45041 1999 XE10 05/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
45042 1999 XW10 05/12/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
45043 1999 XG11 05/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
45044 1999 XW12 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45045 1999 XD17 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45046 1999 XN20 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45047 1999 XO20 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45048 1999 XB21 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45049 1999 XL21 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
45050 1999 XW21 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
45051 1999 XP22 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45052 1999 XX23 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45053 1999 XK26 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45054 1999 XN26 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45055 1999 XT26 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45056 1999 XR27 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45057 1999 XO29 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45058 1999 XR29 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45059 1999 XT29 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45060 1999 XL30 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45061 1999 XL31 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45062 1999 XM31 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
45063 1999 XR31 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
45064 1999 XT31 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45065 1999 XU31 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45066 1999 XN32 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45067 1999 XW32 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45068 1999 XA34 06/12/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
45069 1999 XB35 06/12/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
45070 1999 XA36 06/12/1999 Gekko T. Kagawa 1,7 km MPC · JPL
45071 1999 XA37 07/12/1999 Oaxaca J. M. Roe 2,2 km MPC · JPL
45072 1999 XC37 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,1 km MPC · JPL
45073 Doyanrose 1999 XN37 07/12/1999 Doyan Rose J. Ruthroff 2,5 km MPC · JPL
45074 1999 XA38 06/12/1999 Gnosca S. Sposetti 1,6 km MPC · JPL
45075 1999 XB38 06/12/1999 Gnosca S. Sposetti 5,9 km MPC · JPL
45076 1999 XQ38 08/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
45077 1999 XU39 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45078 1999 XZ39 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45079 1999 XZ41 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
45080 1999 XB43 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45081 1999 XE44 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45082 1999 XF44 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45083 1999 XQ44 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45084 1999 XG45 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45085 1999 XH45 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45086 1999 XE46 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45087 1999 XM46 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45088 1999 XX46 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
45089 1999 XA47 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45090 1999 XA49 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
45091 1999 XT49 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45092 1999 XD50 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45093 1999 XF52 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
45094 1999 XX53 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
45095 1999 XE55 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45096 1999 XE56 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45097 1999 XL59 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45098 1999 XK66 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45099 1999 XN66 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
45100 1999 XZ66 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL