Danh sách tiểu hành tinh/449001–449100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
449001 2012 BO54 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449002 2012 BT54 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
449003 2012 BX54 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
449004 2012 BY59 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
449005 2012 BX75 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
449006 2012 BE78 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
449007 2012 BX80 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
449008 2012 BG81 25/08/1998 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
449009 2012 BW89 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
449010 2012 BD95 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
449011 2012 BU95 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
449012 2012 BV104 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
449013 2012 BG107 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
449014 2012 BJ109 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
449015 2012 BR110 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
449016 2012 BF112 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
449017 2012 BR112 17/11/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
449018 2012 BN127 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
449019 2012 BB133 05/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
449020 2012 BC134 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
449021 2012 BJ136 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449022 2012 BA138 21/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
449023 2012 BT138 17/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
449024 2012 BX139 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
449025 2012 BD140 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
449026 2012 BR144 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
449027 2012 BQ148 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
449028 2012 BS151 09/02/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
449029 2012 CX2 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
449030 2012 CF7 14/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
449031 2012 CB10 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
449032 2012 CF16 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
449033 2012 CU18 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
449034 2012 CO28 23/12/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
449035 2012 CT36 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
449036 2012 CX37 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449037 2012 CX42 25/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
449038 2012 CB46 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
449039 2012 CF47 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
449040 2012 CL50 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
449041 2012 CA57 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
449042 2012 DO5 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
449043 2012 DE7 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
449044 2012 DL13 16/04/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
449045 2012 DQ21 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
449046 2012 DZ23 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
449047 2012 DU27 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
449048 2012 DJ53 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
449049 2012 DX56 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
449050 2012 DH58 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
449051 2012 DP67 24/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
449052 2012 DO69 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
449053 2012 DK78 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
449054 2012 DL79 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
449055 2012 DR89 22/01/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
449056 2012 DB93 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
449057 2012 DS94 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
449058 2012 EM2 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
449059 2012 EZ4 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
449060 2012 EE16 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
449061 2012 FN4 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449062 2012 FO6 25/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
449063 2012 FN8 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
449064 2012 FL16 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
449065 2012 FH17 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
449066 2012 FD24 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
449067 2012 FN31 25/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
449068 2012 FG37 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
449069 2012 FS43 31/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
449070 2012 FP46 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
449071 2012 FO51 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
449072 2012 FS56 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
449073 2012 FL59 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
449074 2012 FR62 29/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
449075 2012 FX68 26/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
449076 2012 GN9 01/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
449077 2012 HV7 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
449078 2012 HT40 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
449079 2012 HG55 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
449080 2012 HF75 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
449081 2012 JS25 11/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
449082 2012 KX1 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
449083 2012 PY17 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
449084 2012 QX14 21/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
449085 2012 QV29 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
449086 2012 RY16 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
449087 2012 RU34 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
449088 2012 SN 15/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
449089 2012 SC22 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 340 m MPC · JPL
449090 2012 TX102 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
449091 2012 TK143 23/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
449092 2012 TT143 02/03/2011 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
449093 2012 TM193 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
449094 2012 TY226 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
449095 2012 TL247 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
449096 2012 UB28 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
449097 2012 UT68 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 53 km MPC · JPL
449098 2012 UN89 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
449099 2012 UU91 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
449100 2012 UH147 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL