Danh sách tiểu hành tinh/448901–449000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
448901 2011 UJ300 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
448902 2011 UT300 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
448903 2011 UH315 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
448904 2011 UO317 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
448905 2011 UH318 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
448906 2011 UT318 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
448907 2011 UB322 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
448908 2011 UQ326 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
448909 2011 UN331 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
448910 2011 UP334 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
448911 2011 UN339 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
448912 2011 UY342 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
448913 2011 UK364 07/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
448914 2011 UP365 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
448915 2011 UM368 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
448916 2011 UV378 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
448917 2011 UD379 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
448918 2011 UU379 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
448919 2011 UO382 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
448920 2011 UT386 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
448921 2011 UZ387 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
448922 2011 UR394 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
448923 2011 UH397 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
448924 2011 UJ397 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
448925 2011 UL407 26/09/2011 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
448926 2011 VG3 01/11/2011 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
448927 2011 VG4 06/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
448928 2011 VQ6 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
448929 2011 VC8 28/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
448930 2011 VH11 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
448931 2011 VN16 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
448932 2011 VS17 27/10/2011 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
448933 2011 VL18 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
448934 2011 WN1 17/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
448935 2011 WC2 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
448936 2011 WD4 15/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
448937 2011 WC9 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
448938 2011 WT9 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
448939 2011 WY15 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
448940 2011 WE16 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
448941 2011 WM17 14/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
448942 2011 WL31 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
448943 2011 WL32 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
448944 2011 WJ34 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
448945 2011 WJ43 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
448946 2011 WR43 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
448947 2011 WL52 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
448948 2011 WN56 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
448949 2011 WG62 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
448950 2011 WC66 18/07/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
448951 2011 WT66 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
448952 2011 WZ71 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
448953 2011 WE72 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
448954 2011 WF73 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
448955 2011 WU82 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
448956 2011 WB84 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
448957 2011 WL88 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
448958 2011 WF91 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
448959 2011 WN97 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
448960 2011 WM102 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
448961 2011 WD116 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
448962 2011 WN120 04/12/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
448963 2011 WN123 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
448964 2011 WT123 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
448965 2011 WK129 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
448966 2011 WY129 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
448967 2011 WY133 11/09/1998 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
448968 2011 WE134 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448969 2011 WS153 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
448970 2011 XL 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448971 2011 YA13 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
448972 2011 YV15 10/12/2001 Socorro LINEAR AMO 1,3 km MPC · JPL
448973 2011 YR20 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
448974 2011 YR21 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
448975 2011 YT23 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
448976 2011 YX26 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
448977 2011 YL29 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
448978 2011 YM50 17/02/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
448979 2011 YU50 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
448980 2011 YX53 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
448981 2011 YO68 28/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
448982 2011 YB73 29/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
448983 2011 YN75 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
448984 2011 YH78 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
448985 2012 AN6 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
448986 2012 AO9 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
448987 2012 AP12 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
448988 Changzhong 2012 AS14 23/03/2009 XuYi PMO NEO 2,2 km MPC · JPL
448989 2012 BK21 20/07/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
448990 2012 BD23 15/04/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
448991 2012 BO23 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
448992 2012 BL26 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
448993 2012 BP28 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
448994 2012 BT28 11/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
448995 2012 BB29 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
448996 2012 BN30 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448997 2012 BE36 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
448998 2012 BH47 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
448999 2012 BV49 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
449000 2012 BY53 30/07/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also