Danh sách tiểu hành tinh/449101–449200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
449101 2012 UO162 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
449102 2012 UQ167 20/12/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
449103 2012 VJ10 04/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
449104 2012 VH35 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
449105 2012 VQ35 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
449106 2012 VR70 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
449107 2012 VJ82 14/11/2012 Nogales Tenagra II Obs. 410 m MPC · JPL
449108 2012 WS1 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
449109 2012 WR13 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
449110 2012 WP32 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
449111 2012 XJ45 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
449112 2012 XN53 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
449113 2012 XQ60 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
449114 2012 XO83 06/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449115 2012 XY93 06/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
449116 2012 XF96 08/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
449117 2012 XE118 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
449118 2012 XJ141 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
449119 2012 YJ1 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
449120 2012 YP1 18/12/2012 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
449121 2013 AZ4 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
449122 2013 AG6 20/03/2010 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
449123 2013 AL8 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
449124 2013 AE12 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
449125 2013 AZ13 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
449126 2013 AA14 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
449127 2013 AS15 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
449128 2013 AK16 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
449129 2013 AQ18 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
449130 2013 AL24 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
449131 2013 AV29 06/01/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
449132 2013 AR31 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
449133 2013 AG36 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
449134 2013 AD40 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449135 2013 AS47 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
449136 2013 AQ53 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
449137 2013 AP54 05/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
449138 2013 AV56 17/04/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
449139 2013 AX56 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
449140 2013 AE57 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
449141 2013 AK58 18/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
449142 2013 AC62 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
449143 2013 AH68 10/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
449144 2013 AG71 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
449145 2013 AZ77 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
449146 2013 AL80 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
449147 2013 AZ87 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
449148 2013 AZ91 16/04/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
449149 2013 AX93 09/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
449150 2013 AM94 24/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
449151 2013 AD95 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
449152 2013 AT95 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
449153 2013 AK98 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
449154 2013 AT116 04/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
449155 2013 AP120 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
449156 2013 AZ121 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
449157 2013 AP122 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
449158 2013 AH123 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
449159 2013 AW123 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
449160 2013 AH126 27/01/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
449161 2013 AK130 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
449162 2013 AB131 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
449163 2013 AB132 14/09/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
449164 2013 AE156 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
449165 2013 AY156 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
449166 2013 AS174 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
449167 2013 BD8 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
449168 2013 BA23 28/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
449169 2013 BA26 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
449170 2013 BV29 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
449171 2013 BB35 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
449172 2013 BC41 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
449173 2013 BK56 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
449174 2013 BM61 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
449175 2013 BL63 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
449176 2013 BU63 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
449177 2013 BM65 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
449178 2013 BG66 31/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
449179 2013 BA68 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
449180 2013 BH75 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
449181 2013 BA80 04/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
449182 2013 CV1 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
449183 2013 CW1 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
449184 2013 CY8 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
449185 2013 CT11 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449186 2013 CN12 18/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
449187 2013 CX12 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
449188 2013 CW14 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
449189 2013 CV18 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
449190 2013 CM23 10/04/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
449191 2013 CO23 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
449192 2013 CQ23 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
449193 2013 CN24 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
449194 2013 CM27 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
449195 2013 CY28 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
449196 2013 CN34 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
449197 2013 CV36 27/03/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
449198 2013 CV44 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
449199 2013 CE50 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
449200 2013 CU51 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL