Danh sách tiểu hành tinh/448001–448100

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
448001 2008 CS207 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
448002 2008 CV213 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
448003 2008 DE 12/02/2008 Catalina CSS 430 m MPC · JPL
448004 2008 DR2 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448005 2008 DH3 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
448006 2008 DS17 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
448007 2008 DK18 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
448008 2008 DW21 28/02/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
448009 2008 DC32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448010 2008 DP33 03/02/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
448011 2008 DL38 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
448012 2008 DY43 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
448013 2008 DT45 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
448014 2008 DQ53 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
448015 2008 DF61 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
448016 2008 DG69 29/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
448017 2008 DB73 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
448018 2008 DY80 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
448019 2008 DT86 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
448020 2008 DO89 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
448021 2008 EF11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448022 2008 ET14 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
448023 2008 EV25 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
448024 2008 EF26 03/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
448025 2008 EV38 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
448026 2008 EK39 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
448027 2008 ED42 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
448028 2008 EC47 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
448029 2008 EX50 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
448030 2008 EJ55 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
448031 2008 EQ55 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
448032 2008 EO59 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
448033 2008 EP69 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
448034 2008 EB89 08/03/2008 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
448035 2008 ER100 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
448036 2008 EV113 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
448037 2008 EX115 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18466| 2,0 km MPC · JPL
448038 2008 EV116 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
448039 2008 ER143 03/03/2008 XuYi PMO NEO 3,7 km MPC · JPL
448040 2008 ER153 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
448041 2008 EX156 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448042 2008 EA159 13/03/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
448043 2008 EQ162 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
448044 2008 EA168 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
448045 2008 FH6 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
448046 2008 FU19 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
448047 2008 FY41 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448048 2008 FK45 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
448049 2008 FE47 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 18466| 3,4 km MPC · JPL
448050 2008 FR61 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
448051 Pepisensi 2008 FW61 31/03/2008 La Murta S. Pastor, J. A. Reyes 3,1 km MPC · JPL
448052 2008 FS65 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
448053 2008 FL66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
448054 2008 FZ83 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
448055 2008 FG88 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
448056 2008 FV94 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
448057 2008 FW100 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
448058 2008 FC117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
448059 2008 FS131 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
448060 2008 FK134 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
448061 2008 FX137 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
448062 2008 GT24 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
448063 2008 GG39 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
448064 2008 GY39 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
448065 2008 GB50 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
448066 2008 GY51 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
448067 2008 GV55 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
448068 2008 GU70 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
448069 2008 GT73 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
448070 2008 GV80 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
448071 2008 GC84 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
448072 2008 GW87 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
448073 2008 GA91 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
448074 2008 GQ93 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448075 2008 GC121 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
448076 2008 GW132 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
448077 2008 GF138 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
448078 2008 GL139 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
448079 2008 GV139 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
448080 2008 GY139 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
448081 2008 HA16 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
448082 2008 HZ20 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
448083 2008 HD29 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
448084 2008 HN29 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
448085 2008 HF36 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
448086 2008 HW50 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
448087 2008 HO52 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
448088 2008 JT15 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
448089 2008 JQ22 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
448090 2008 JK23 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
448091 2008 JD24 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
448092 2008 JP33 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
448093 2008 JB37 12/05/2008 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
448094 2008 JK38 14/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
448095 2008 KL4 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
448096 2008 KB5 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
448097 2008 KQ8 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
448098 2008 KR12 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
448099 2008 KF13 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
448100 2008 KM16 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL