Danh sách tiểu hành tinh/447901–448000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
447901 2007 XN5 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
447902 2007 XE10 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
447903 2007 XJ20 13/12/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
447904 2007 XL20 12/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 810 m MPC · JPL
447905 2007 XG26 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
447906 2007 XK35 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
447907 2007 XX39 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
447908 2007 XG46 20/11/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
447909 2007 XL51 04/12/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
447910 2007 XV54 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
447911 2007 XE56 02/12/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
447912 2007 YZ9 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
447913 2007 YZ18 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
447914 2007 YQ27 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
447915 2007 YB32 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
447916 2007 YG42 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
447917 2007 YT47 30/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
447918 2007 YN49 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447919 2007 YZ52 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447920 2007 YO58 30/12/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
447921 2007 YJ65 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
447922 2007 YX69 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
447923 2007 YD71 16/12/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
447924 2007 YP73 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
447925 2008 AM2 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
447926 2008 AO4 09/01/2008 Lulin Observatory LUSS 860 m MPC · JPL
447927 2008 AV5 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
447928 2008 AZ7 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
447929 2008 AY20 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
447930 2008 AS22 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
447931 2008 AT29 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
447932 2008 AO38 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
447933 2008 AN41 10/01/2008 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
447934 2008 AZ44 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
447935 2008 AQ52 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
447936 2008 AL58 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
447937 2008 AV61 11/01/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
447938 2008 AB80 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447939 2008 AV82 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
447940 2008 AK83 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
447941 2008 AP93 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
447942 2008 AQ99 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447943 2008 AV104 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
447944 2008 AD107 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447945 2008 AR108 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
447946 2008 AR115 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
447947 2008 AC129 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447948 2008 AD129 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
447949 2008 AU137 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
447950 2008 AX137 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
447951 2008 BM3 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
447952 2008 BW6 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
447953 2008 BU8 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447954 2008 BB11 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447955 2008 BT14 28/01/2008 Altschwendt W. Ries 2,6 km MPC · JPL
447956 2008 BB19 28/01/2008 Altschwendt W. Ries 2,0 km MPC · JPL
447957 2008 BK27 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
447958 2008 BZ35 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 32418| 2,8 km MPC · JPL
447959 2008 BN36 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
447960 2008 BU40 29/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 970 m MPC · JPL
447961 2008 BC42 31/01/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
447962 2008 BY43 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
447963 2008 BM50 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
447964 2008 CN8 02/02/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
447965 2008 CA14 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
447966 2008 CN42 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447967 2008 CH47 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
447968 2008 CY65 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447969 2008 CY67 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
447970 2008 CE73 06/02/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
447971 2008 CB86 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
447972 2008 CV97 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447973 2008 CE103 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447974 2008 CT107 09/02/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
447975 2008 CA115 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
447976 2008 CT116 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
447977 2008 CC119 12/02/2008 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
447978 2008 CW126 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
447979 2008 CG128 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
447980 2008 CL132 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447981 2008 CX152 03/02/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
447982 2008 CG153 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
447983 2008 CG161 09/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
447984 2008 CP163 10/02/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
447985 2008 CX165 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447986 2008 CE172 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
447987 2008 CP175 06/02/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
447988 2008 CU177 11/01/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
447989 2008 CD187 02/02/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
447990 2008 CT192 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447991 2008 CE195 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
447992 2008 CQ195 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
447993 2008 CD197 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447994 2008 CS197 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
447995 2008 CH199 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
447996 2008 CO199 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
447997 2008 CR201 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447998 2008 CE202 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447999 2008 CM202 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
448000 2008 CB204 14/02/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also