Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/448801–448900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
448801 2011 SW272 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
448802 2011 SK273 21/09/2011 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
448803 2011 SU273 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
448804 2011 TF2 19/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
448805 2011 TG6 28/08/2011 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
448806 2011 TH16 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
448807 2011 TB17 12/08/2007 XuYi PMO NEO 750 m MPC · JPL
448808 2011 UD7 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
448809 2011 UK7 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448810 2011 UO7 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
448811 2011 UT9 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
448812 2011 UZ9 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
448813 2011 UJ12 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
448814 2011 UO16 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
448815 2011 UQ16 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
448816 2011 UT16 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
448817 2011 UD18 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
448818 2011 UU20 19/10/2011 Haleakala Pan-STARRS AMO 930 m MPC · JPL
448819 2011 UK24 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
448820 2011 UZ26 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
448821 2011 UT28 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448822 2011 UJ29 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
448823 2011 UV30 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
448824 2011 UT43 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
448825 2011 US50 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
448826 2011 UR54 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
448827 2011 UE56 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
448828 2011 UL56 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
448829 2011 UT59 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
448830 2011 UA66 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
448831 2011 UF72 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448832 2011 UH73 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
448833 2011 UK73 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
448834 2011 UP73 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
448835 2011 US73 14/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
448836 2011 UU76 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
448837 2011 UA81 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
448838 2011 UU81 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
448839 2011 UN83 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
448840 2011 UE86 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
448841 2011 UH90 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
448842 2011 UH95 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
448843 2011 UT98 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
448844 2011 US100 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
448845 2011 UV101 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
448846 2011 UX103 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
448847 2011 UM107 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
448848 2011 UF118 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
448849 2011 UC122 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
448850 2011 UB126 27/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
448851 2011 US126 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
448852 2011 UM127 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
448853 2011 UO128 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
448854 2011 UB133 22/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
448855 2011 UJ136 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
448856 2011 UG137 27/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
448857 2011 UO139 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
448858 2011 UK144 01/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
448859 2011 UL146 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
448860 2011 UF147 16/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
448861 2011 UJ150 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
448862 2011 UT152 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
448863 2011 UH156 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
448864 2011 UQ161 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
448865 2011 UY161 10/12/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
448866 2011 UT166 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
448867 2011 UQ179 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
448868 2011 UZ179 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 7744| 1,5 km MPC · JPL
448869 2011 UT182 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
448870 2011 UB183 14/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
448871 2011 UM185 16/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
448872 2011 UQ199 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
448873 2011 UG204 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
448874 2011 UT204 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
448875 2011 UE206 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
448876 2011 UR221 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
448877 2011 UY238 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
448878 2011 UH239 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
448879 2011 UZ239 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
448880 2011 UN240 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
448881 2011 UE242 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448882 2011 UH250 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
448883 2011 UL250 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
448884 2011 UW252 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
448885 2011 UF266 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
448886 2011 UB267 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
448887 2011 UW267 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
448888 2011 UH269 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
448889 2011 UQ269 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
448890 2011 UV277 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
448891 2011 UV286 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
448892 2011 UE287 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448893 2011 UJ293 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
448894 2011 UY293 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
448895 2011 UZ293 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
448896 2011 US295 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
448897 2011 UV295 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
448898 2011 UN298 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
448899 2011 UV298 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
448900 2011 UM299 29/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL