Danh sách tiểu hành tinh/448701–448800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
448701 2010 XW35 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
448702 2010 XQ44 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
448703 2010 XB47 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
448704 2010 XK50 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
448705 2010 XP57 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
448706 2010 XQ58 11/08/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
448707 2010 XV76 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
448708 2010 XT79 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
448709 2010 XP83 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
448710 2010 XV87 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
448711 2010 YT3 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
448712 2011 AU10 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
448713 2011 AJ23 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
448714 2011 AY24 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
448715 2011 AR38 13/12/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
448716 2011 AN65 12/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
448717 2011 AU70 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
448718 2011 AL72 18/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
448719 2011 AA76 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
448720 2011 BE19 14/12/2010 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
448721 2011 BN24 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO · 230 m MPC · JPL
448722 2011 BZ26 19/09/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
448723 2011 BX30 17/01/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
448724 2011 BB45 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 470 m MPC · JPL
448725 2011 BS50 14/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
448726 2011 BW55 02/01/2011 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
448727 2011 BT80 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
448728 2011 BC107 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
448729 2011 BU117 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
448730 2011 BN153 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
448731 2011 DQ24 13/09/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
448732 2011 EJ18 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
448733 2011 EN37 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
448734 2011 EJ45 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
448735 2011 EK82 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448736 2011 FY13 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
448737 2011 HS11 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
448738 2011 HD23 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
448739 2011 HD30 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
448740 2011 HX83 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
448741 2011 HT84 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
448742 2011 JP2 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
448743 2011 JK4 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
448744 2011 JG16 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
448745 2011 JF26 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
448746 2011 ON10 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
448747 2011 OV19 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
448748 2011 OC24 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
448749 2011 OV30 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
448750 2011 OO31 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
448751 2011 PB10 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
448752 2011 PV10 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
448753 2011 QE7 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
448754 2011 QR10 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
448755 2011 QE11 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
448756 2011 QA12 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
448757 2011 QV12 05/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
448758 2011 QG15 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
448759 2011 QN24 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
448760 2011 QD66 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
448761 2011 QO74 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
448762 2011 QJ85 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
448763 2011 QL91 01/10/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
448764 2011 QP97 13/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
448765 2011 RQ3 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
448766 2011 RG8 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
448767 2011 RV13 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
448768 2011 SR33 16/08/2007 XuYi PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
448769 2011 SH53 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
448770 2011 SZ68 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
448771 2011 SR77 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
448772 2011 SL78 26/02/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
448773 2011 SH84 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
448774 2011 SW85 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
448775 2011 SE91 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448776 2011 SW92 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
448777 2011 SW112 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
448778 2011 SK114 20/09/2011 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
448779 2011 SP114 13/12/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
448780 2011 SG118 26/02/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
448781 2011 SP130 25/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
448782 2011 ST131 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
448783 2011 SQ141 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
448784 2011 SW143 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
448785 2011 SN149 03/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
448786 2011 SG162 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
448787 2011 SK162 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
448788 2011 SJ165 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
448789 2011 SV168 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
448790 2011 SX168 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
448791 2011 SW182 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
448792 2011 SW187 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
448793 2011 SL212 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
448794 2011 SM215 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448795 2011 SM227 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
448796 2011 SM235 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
448797 2011 SV238 09/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
448798 2011 SF249 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
448799 2011 SX259 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
448800 2011 SA261 17/12/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL