Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/447701–447800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
447701 2007 DY63 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
447702 2007 DX88 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
447703 2007 EH11 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447704 2007 EP42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
447705 2007 EX45 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
447706 2007 EN60 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
447707 2007 EN78 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
447708 2007 ED79 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
447709 2007 EE81 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
447710 2007 EX114 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
447711 2007 EA120 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
447712 2007 EN130 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
447713 2007 EW132 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447714 2007 EY132 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
447715 2007 EM133 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
447716 2007 EX135 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
447717 2007 EL146 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
447718 2007 EX150 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
447719 2007 EU151 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
447720 2007 EP154 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447721 2007 ET165 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
447722 2007 EX165 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
447723 2007 EN168 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447724 2007 EN183 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447725 2007 ET192 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
447726 2007 EX195 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
447727 2007 EB200 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
447728 2007 EM208 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
447729 2007 EH209 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
447730 2007 EA217 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
447731 2007 EF217 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
447732 2007 EC219 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
447733 2007 FR7 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
447734 2007 FU17 20/03/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
447735 2007 FN24 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
447736 2007 FP40 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
447737 2007 FK46 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
447738 2007 GG8 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
447739 2007 GM25 13/04/2007 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
447740 2007 GZ25 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
447741 2007 GH32 20/03/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
447742 2007 GL38 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
447743 2007 GR64 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
447744 2007 GX69 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
447745 2007 HZ6 16/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
447746 2007 HG17 16/04/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
447747 2007 HT20 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
447748 2007 HT35 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
447749 2007 HU37 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447750 2007 HS47 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
447751 2007 HS67 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
447752 2007 HA71 06/01/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
447753 2007 HL81 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
447754 2007 HA95 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
447755 2007 JX2 09/05/2007 Catalina CSS APO · 410 m MPC · JPL
447756 2007 JZ3 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
447757 2007 JA8 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
447758 2007 JZ14 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
447759 2007 JM19 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
447760 2007 JH24 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
447761 2007 JF25 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
447762 2007 JU26 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
447763 2007 LM9 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
447764 2007 LV10 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
447765 2007 LJ13 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
447766 2007 LE14 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
447767 2007 LG19 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
447768 2007 LP28 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
447769 2007 LE34 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
447770 2007 MU4 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
447771 2007 PW10 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
447772 2007 PC19 09/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
447773 2007 PZ45 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447774 2007 RL13 05/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 760 m MPC · JPL
447775 2007 RA83 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
447776 2007 RU92 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
447777 2007 RH93 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
447778 2007 RZ117 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
447779 2007 RP122 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
447780 2007 RZ146 11/09/2007 XuYi PMO NEO 980 m MPC · JPL
447781 2007 RV188 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447782 2007 RA195 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
447783 2007 RC200 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447784 2007 RE219 08/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
447785 2007 RQ221 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
447786 2007 RO259 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
447787 2007 RF296 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
447788 2007 RU309 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
447789 2007 RZ316 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
447790 2007 RR317 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
447791 2007 RO324 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
447792 2007 RG325 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
447793 2007 ST17 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
447794 2007 TZ6 06/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
447795 2007 TH19 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 980 m MPC · JPL
447796 2007 TV26 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
447797 2007 TK47 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447798 2007 TC56 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
447799 2007 TE59 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
447800 2007 TS78 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL