Danh sách tiểu hành tinh/448601–448700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
448601 2010 TM156 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
448602 2010 TQ168 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
448603 2010 TN180 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
448604 2010 UX9 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
448605 2010 UK14 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
448606 2010 UG25 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
448607 2010 UA31 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
448608 2010 UT34 29/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
448609 2010 UE36 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
448610 2010 UT36 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
448611 2010 UG45 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
448612 2010 UH47 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
448613 2010 UX52 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
448614 2010 UL53 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
448615 2010 UK57 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
448616 2010 UW58 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
448617 2010 UB63 30/10/2010 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
448618 2010 UN67 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
448619 2010 UL70 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
448620 2010 UF71 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
448621 2010 UN75 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
448622 2010 UE78 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
448623 2010 UJ88 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
448624 2010 UY89 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
448625 2010 UE91 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
448626 2010 UZ94 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
448627 2010 UP101 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
448628 2010 VF1 02/11/2010 Haleakala Pan-STARRS 300 m MPC · JPL
448629 2010 VH16 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
448630 2010 VB19 04/12/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
448631 2010 VR22 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
448632 2010 VR28 09/08/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
448633 2010 VT37 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
448634 2010 VF46 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
448635 2010 VP52 26/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448636 2010 VD57 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
448637 2010 VG65 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
448638 2010 VG70 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
448639 2010 VZ74 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
448640 2010 VW82 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
448641 2010 VD83 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
448642 2010 VK84 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
448643 2010 VH85 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
448644 2010 VU87 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448645 2010 VV95 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
448646 2010 VO96 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
448647 2010 VP101 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
448648 2010 VA102 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
448649 2010 VK103 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
448650 2010 VD104 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
448651 2010 VW106 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
448652 2010 VK110 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
448653 2010 VM112 07/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
448654 2010 VG119 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
448655 2010 VD130 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
448656 2010 VX131 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
448657 2010 VA132 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
448658 2010 VV147 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
448659 2010 VG152 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
448660 2010 VM152 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
448661 2010 VL163 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
448662 2010 VB165 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
448663 2010 VB170 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
448664 2010 VW177 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
448665 2010 VO178 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
448666 2010 VU178 17/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448667 2010 VP179 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
448668 2010 VH181 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
448669 2010 VO184 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
448670 2010 VT190 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
448671 2010 VL192 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
448672 2010 VN193 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
448673 2010 VJ197 21/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
448674 2010 VN203 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
448675 2010 VY204 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
448676 2010 VH208 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
448677 2010 VR208 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
448678 2010 VO210 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
448679 2010 VU219 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
448680 2010 WV 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
448681 2010 WF4 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
448682 2010 WV9 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
448683 2010 WB13 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
448684 2010 WY31 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
448685 2010 WH33 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
448686 2010 WP36 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
448687 2010 WB37 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
448688 2010 WH41 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
448689 2010 WN47 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
448690 2010 WM58 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
448691 2010 WC64 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
448692 2010 WP71 25/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
448693 2010 XO2 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
448694 2010 XP8 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
448695 2010 XQ22 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
448696 2010 XK23 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
448697 2010 XV26 09/11/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
448698 2010 XX31 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
448699 2010 XP32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
448700 2010 XQ33 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL