Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/449701–449800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
449701 2014 MM1 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
449702 2014 MF2 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
449703 2014 MT6 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
449704 2014 MC9 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
449705 2014 MB11 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
449706 2014 MR14 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
449707 2014 MQ24 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
449708 2014 MT31 21/03/2012 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
449709 2014 MH35 29/07/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
449710 2014 MS35 14/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
449711 2014 MD36 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
449712 2014 MJ38 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
449713 2014 MQ38 18/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
449714 2014 MV43 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
449715 2014 ME46 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
449716 2014 MS48 01/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
449717 2014 MG51 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
449718 2014 MP54 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
449719 2014 MS65 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
449720 2014 ML66 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
449721 2014 NU 13/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
449722 2014 NY1 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
449723 2014 NQ2 30/11/2011 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
449724 2014 NO16 19/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
449725 2014 NX16 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449726 2014 NP19 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
449727 2014 NR19 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
449728 2014 NQ21 18/09/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
449729 2014 NN23 19/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
449730 2014 NR25 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
449731 2014 NB30 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
449732 2014 NC30 26/08/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
449733 2014 NN30 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
449734 2014 NQ31 02/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
449735 2014 NE33 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
449736 2014 NF38 22/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
449737 2014 NG39 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
449738 2014 NC46 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
449739 2014 NG48 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
449740 2014 NR52 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
449741 2014 NM54 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
449742 2014 NG58 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
449743 2014 NM60 21/10/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
449744 2014 NL61 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
449745 2014 OU4 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
449746 2014 OG6 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
449747 2014 OJ6 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
449748 2014 ON8 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
449749 2014 OF16 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
449750 2014 OO17 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
449751 2014 OK22 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449752 2014 OH32 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
449753 2014 OO32 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
449754 2014 ON33 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
449755 2014 OV33 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
449756 2014 OP37 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
449757 2014 OT38 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
449758 2014 OD39 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
449759 2014 OQ40 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
449760 2014 OG49 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
449761 2014 OD53 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449762 2014 OT65 28/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
449763 2014 OC67 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
449764 2014 OM67 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
449765 2014 OO70 02/01/2011 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
449766 2014 OG71 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
449767 2014 OX79 12/06/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
449768 2014 OJ80 08/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
449769 2014 OD85 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
449770 2014 OE88 11/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
449771 2014 OC91 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
449772 2014 OV92 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
449773 2014 OP105 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449774 2014 OA107 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
449775 2014 OK107 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
449776 2014 OL113 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
449777 2014 OW122 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11882| 2,3 km MPC · JPL
449778 2014 OX122 15/10/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
449779 2014 OT134 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
449780 2014 OM136 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
449781 2014 OG155 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
449782 2014 OU155 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
449783 2014 OQ158 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
449784 2014 OG159 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
449785 2014 OK161 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
449786 2014 OT162 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
449787 2014 OL176 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
449788 2014 OU181 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
449789 2014 OZ205 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
449790 2014 OB209 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449791 2014 OQ216 01/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
449792 2014 OK222 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
449793 2014 OR224 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
449794 2014 OG233 01/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
449795 2014 ON235 17/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
449796 2014 OQ236 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449797 2014 OH254 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
449798 2014 OY258 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
449799 2014 OL259 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
449800 2014 OJ272 16/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL