Danh sách tiểu hành tinh/447801–447900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
447801 2007 TV80 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
447802 2007 TK84 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
447803 2007 TT93 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
447804 2007 TS96 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
447805 2007 TY98 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
447806 2007 TC134 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
447807 2007 TD134 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
447808 2007 TJ145 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
447809 2007 TN149 08/10/2007 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
447810 2007 TZ152 09/10/2007 Socorro LINEAR 610 m MPC · JPL
447811 2007 TV156 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
447812 2007 TO193 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
447813 2007 TV210 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
447814 2007 TP214 07/10/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
447815 2007 TH232 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
447816 2007 TJ237 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
447817 2007 TU241 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
447818 2007 TL256 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
447819 2007 TN259 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
447820 2007 TS260 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
447821 2007 TW261 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447822 2007 TA262 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
447823 2007 TV262 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447824 2007 TO301 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
447825 2007 TH332 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
447826 2007 TU334 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447827 2007 TW334 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447828 2007 TL346 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
447829 2007 TV373 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
447830 2007 TP379 13/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
447831 2007 TN388 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447832 2007 TS404 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
447833 2007 TJ405 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
447834 2007 TF423 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
447835 2007 TZ449 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447836 2007 TQ450 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
447837 2007 UA22 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
447838 2007 UA29 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447839 2007 UP36 19/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
447840 2007 UL40 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
447841 2007 UM46 20/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
447842 2007 UT53 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
447843 2007 UE58 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
447844 2007 UR60 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
447845 2007 UA72 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447846 2007 UF83 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
447847 2007 US83 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
447848 2007 UV113 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
447849 2007 UG132 19/10/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
447850 2007 UJ137 19/10/2007 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
447851 2007 UL138 19/10/2007 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
447852 2007 UA139 21/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
447853 2007 UK139 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
447854 2007 UO139 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
447855 2007 VT1 02/11/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
447856 2007 VE2 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
447857 2007 VU8 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447858 2007 VN9 02/11/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
447859 2007 VM41 09/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
447860 2007 VN51 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
447861 2007 VM55 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447862 2007 VB59 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
447863 2007 VG61 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
447864 2007 VV61 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
447865 2007 VL64 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
447866 2007 VC67 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
447867 2007 VS67 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
447868 2007 VA80 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
447869 2007 VP80 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
447870 2007 VX96 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
447871 2007 VT108 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
447872 2007 VA112 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
447873 2007 VS139 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
447874 2007 VX164 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447875 2007 VQ168 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447876 2007 VR170 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447877 2007 VM180 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
447878 2007 VZ185 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
447879 2007 VU202 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
447880 2007 VN216 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
447881 2007 VG234 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
447882 2007 VV268 12/11/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
447883 2007 VL289 09/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
447884 2007 VB295 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
447885 2007 VE308 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
447886 2007 VN324 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447887 2007 VU326 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
447888 2007 VJ328 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
447889 2007 VN330 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
447890 2007 VF334 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
447891 2007 VS334 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
447892 2007 WX10 17/11/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
447893 2007 WT24 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
447894 2007 WS25 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
447895 2007 WG35 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
447896 2007 WD39 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447897 2007 WP49 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
447898 2007 WV58 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
447899 2007 WF61 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
447900 2007 XM3 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL