Danh sách tiểu hành tinh/446901–447000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
446901 2002 QE61 17/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
446902 2002 QA115 16/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
446903 2002 QL119 28/08/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
446904 2002 QB133 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446905 2002 QS139 16/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
446906 2002 RR5 03/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
446907 2002 RE21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
446908 2002 RU26 04/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
446909 2002 RQ80 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
446910 2002 RL159 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
446911 2002 RY189 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
446912 2002 RW203 14/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
446913 2002 RW233 14/09/2002 Palomar R. Matson 750 m MPC · JPL
446914 2002 RR244 15/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
446915 2002 RR271 04/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
446916 2002 SF70 26/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
446917 2002 TN15 02/10/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
446918 2002 TT114 03/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
446919 2002 TB196 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
446920 2002 TY296 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
446921 2002 TN310 04/10/2002 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
446922 2002 UM72 16/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
446923 2002 VL2 03/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
446924 2002 VV17 07/11/2002 Socorro LINEAR 320 m MPC · JPL
446925 2002 VH27 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
446926 2002 VD98 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
446927 2002 VH102 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
446928 2002 VP107 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
446929 2002 VA108 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
446930 2002 VZ144 04/11/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
446931 2002 VD145 04/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
446932 2002 WN13 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
446933 2002 XA25 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
446934 2002 XZ35 05/12/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
446935 2002 XZ38 10/12/2002 Socorro LINEAR AMO 850 m MPC · JPL
446936 2002 XJ61 10/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
446937 2002 XN119 10/12/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
446938 2002 YQ5 31/12/2002 Socorro LINEAR 360 m MPC · JPL
446939 2002 YE13 09/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
446940 2003 BH34 26/01/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
446941 2003 BQ65 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
446942 2003 FZ10 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
446943 2003 FS11 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
446944 2003 FF32 23/03/2003 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
446945 2003 FH39 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
446946 2003 GM47 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
446947 2003 HH50 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
446948 2003 JS5 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
446949 2003 LL7 01/06/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 1,5 km MPC · JPL
446950 2003 MO7 26/06/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
446951 2003 RF6 01/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
446952 2003 RE24 15/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
446953 2003 SR3 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
446954 2003 SM4 16/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
446955 2003 SC11 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 320 m MPC · JPL
446956 2003 SY31 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
446957 2003 SD127 19/09/2003 Piszkéstető Piszkéstető Stn. 780 m MPC · JPL
446958 2003 SQ132 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
446959 2003 SW243 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
446960 2003 SJ270 24/09/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
446961 2003 ST365 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
446962 2003 SV408 28/09/2003 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
446963 2003 TK 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
446964 2003 TS47 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
446965 2003 UV41 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
446966 2003 UX59 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
446967 2003 UO112 20/10/2003 Socorro LINEAR 810 m MPC · JPL
446968 2003 UP190 23/10/2003 Junk Bond Junk Bond Obs. 2,8 km MPC · JPL
446969 2003 UO303 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
446970 2003 UL304 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
446971 2003 UQ308 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
446972 2003 UT322 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
446973 2003 UV337 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
446974 2003 UF338 18/10/2003 Apache Point SDSS 590 m MPC · JPL
446975 2003 UJ349 19/10/2003 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
446976 2003 UX355 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
446977 2003 UE403 23/10/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
446978 2003 WF22 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
446979 2003 WH25 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
446980 2003 WB30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
446981 2003 WD35 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446982 2003 WJ46 18/11/2003 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
446983 2003 WW85 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
446984 2003 WP110 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
446985 2003 WZ163 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446986 2003 WS192 24/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
446987 2003 XY 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
446988 2003 YJ11 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
446989 2003 YG14 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
446990 2003 YM22 18/12/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
446991 2003 YL24 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
446992 2003 YD33 16/12/2003 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
446993 2003 YE39 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
446994 2003 YD42 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
446995 2003 YM116 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
446996 2003 YL181 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446997 2004 BV3 16/01/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
446998 2004 BJ103 31/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
446999 2004 BA129 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
447000 2004 BR131 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also