Danh sách tiểu hành tinh/446801–446900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
446801 1999 TT253 10/10/1999 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
446802 1999 TB302 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
446803 1999 UD54 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
446804 1999 VN6 04/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 450 m MPC · JPL
446805 1999 VY20 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
446806 1999 VK76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
446807 1999 VH113 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
446808 1999 VP129 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
446809 1999 VE131 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
446810 1999 VT135 09/11/1999 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
446811 1999 WN22 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
446812 1999 XH35 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
446813 1999 XB239 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
446814 2000 AG209 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
446815 2000 BQ24 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
446816 2000 EE38 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
446817 2000 GO117 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446818 2000 GP119 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446819 2000 RB53 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
446820 2000 SK204 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
446821 2000 SO322 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
446822 2000 WV38 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
446823 2001 FB152 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
446824 2001 FB181 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446825 2001 OM50 21/07/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
446826 2001 PE1 06/08/2001 Haleakala NEAT AMO 810 m MPC · JPL
446827 2001 QL162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
446828 2001 QS171 25/08/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
446829 2001 QR210 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
446830 2001 QM226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
446831 2001 QR239 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
446832 2001 QT306 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 2,0 km MPC · JPL
446833 2001 RB12 10/09/2001 Socorro LINEAR 220 m MPC · JPL
446834 2001 RV122 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
446835 2001 SD85 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
446836 2001 SW88 20/09/2001 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
446837 2001 SW90 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
446838 2001 SZ119 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
446839 2001 SK120 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
446840 2001 SU126 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
446841 2001 SF157 17/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
446842 2001 SO198 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
446843 2001 SN208 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
446844 2001 SG226 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
446845 2001 SN264 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
446846 2001 SR312 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
446847 2001 SB333 19/09/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
446848 2001 TN27 14/10/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
446849 2001 TF99 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
446850 2001 TT99 14/10/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
446851 2001 TK109 14/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
446852 2001 TN259 11/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
446853 2001 UW45 17/10/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
446854 2001 UY67 20/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
446855 2001 UC72 17/10/2001 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
446856 2001 UY96 17/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
446857 2001 UM98 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
446858 2001 UH129 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
446859 2001 UZ137 23/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
446860 2001 UU214 23/10/2001 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
446861 2001 VL39 09/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
446862 2001 VB76 12/11/2001 Socorro LINEAR APO · 310 m MPC · JPL
446863 2001 VZ76 15/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
446864 2001 WK33 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
446865 2001 XM12 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
446866 2001 XC33 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446867 2001 XA77 11/12/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
446868 2001 XP92 10/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
446869 2001 XJ102 11/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
446870 2001 XE123 14/12/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
446871 2001 YJ7 17/12/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
446872 2001 YU102 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
446873 2001 YO107 17/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
446874 2001 YF131 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
446875 2001 YG148 18/12/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
446876 2002 AB30 11/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
446877 2002 AX85 09/01/2002 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
446878 2002 AH137 17/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
446879 2002 CJ4 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
446880 2002 CE195 10/02/2002 Socorro LINEAR 550 m MPC · JPL
446881 2002 CA316 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
446882 2002 DR13 16/02/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
446883 2002 DY15 16/02/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
446884 2002 EA8 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
446885 2002 GB66 16/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446886 2002 GN74 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
446887 2002 GZ82 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
446888 2002 JA10 06/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
446889 2002 JW82 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
446890 2002 JU86 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
446891 2002 JU107 10/05/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
446892 2002 JL134 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
446893 2002 NO 04/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
446894 2002 NZ74 05/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
446895 2002 PQ63 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
446896 2002 PZ75 08/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
446897 2002 PW171 08/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
446898 2002 PR183 15/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
446899 2002 PD192 15/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
446900 2002 QP32 29/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL