Danh sách tiểu hành tinh/447601–447700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
447601 2006 UN109 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447602 2006 UM111 27/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
447603 2006 UF115 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
447604 2006 UO116 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447605 2006 UO123 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 12739| 1,9 km MPC · JPL
447606 2006 US123 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447607 2006 UV125 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447608 2006 UX127 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
447609 2006 UO132 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447610 2006 UW132 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447611 2006 UD139 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
447612 2006 UH140 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
447613 2006 UQ141 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447614 2006 UN142 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
447615 2006 UV148 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447616 2006 UO149 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
447617 2006 UP161 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
447618 2006 UF162 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
447619 2006 UY176 16/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
447620 2006 UR188 17/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
447621 2006 UE200 21/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
447622 2006 UX213 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
447623 2006 UE216 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447624 2006 UM218 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
447625 2006 UP224 19/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
447626 2006 UO234 17/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
447627 2006 UZ242 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
447628 2006 UX250 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
447629 2006 US260 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
447630 2006 UJ263 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
447631 2006 UM265 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
447632 2006 UW279 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
447633 2006 UY346 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
447634 2006 UJ359 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
447635 2006 VL3 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
447636 2006 VL9 11/11/2006 Catalina CSS 21344| 1,9 km MPC · JPL
447637 2006 VN14 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
447638 2006 VR15 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
447639 2006 VV17 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
447640 2006 VO28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
447641 2006 VQ49 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
447642 2006 VK54 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447643 2006 VY58 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447644 2006 VK61 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
447645 2006 VY62 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
447646 2006 VN63 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
447647 2006 VE69 11/11/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
447648 2006 VZ70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
447649 2006 VX76 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
447650 2006 VS82 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447651 2006 VS85 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447652 2006 VT92 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
447653 2006 VE131 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
447654 2006 VB150 16/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
447655 2006 WA 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 370 m MPC · JPL
447656 2006 WZ8 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447657 2006 WO10 19/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
447658 2006 WX15 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447659 2006 WN17 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
447660 2006 WK37 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
447661 2006 WA53 20/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
447662 2006 WL57 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
447663 2006 WG83 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447664 2006 WY93 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
447665 2006 WR94 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
447666 2006 WD174 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
447667 2006 WC185 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447668 2006 WH200 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447669 2006 WU205 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
447670 2006 XZ12 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
447671 2006 XD13 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
447672 2006 XO24 22/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
447673 2006 XL39 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
447674 2006 XA41 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 13314| 2,1 km MPC · JPL
447675 2006 XA64 13/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
447676 2006 XQ72 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
447677 2006 YU9 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
447678 2006 YX10 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
447679 2006 YC17 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
447680 2006 YW34 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
447681 2006 YX38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
447682 2007 AA20 15/01/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,8 km MPC · JPL
447683 2007 BB4 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
447684 2007 BA11 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447685 2007 BD11 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
447686 2007 BX22 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
447687 2007 BE36 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
447688 2007 BX39 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
447689 2007 BP79 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
447690 2007 CN23 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
447691 2007 CH28 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
447692 2007 CX40 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
447693 2007 CA48 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
447694 2007 CH50 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
447695 2007 DO6 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
447696 2007 DB9 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
447697 2007 DV18 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
447698 2007 DN21 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
447699 2007 DQ55 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
447700 2007 DS59 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL