Danh sách tiểu hành tinh/447301–447400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
447301 2005 WK103 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
447302 2005 WU114 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
447303 2005 WR138 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
447304 2005 WJ140 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
447305 2005 WA142 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
447306 2005 WR142 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
447307 2005 WR144 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447308 2005 WX148 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
447309 2005 WS161 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
447310 2005 WE174 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
447311 2005 WG175 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447312 2005 WF177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
447313 2005 WE189 30/11/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
447314 2005 XF6 01/12/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
447315 2005 XG12 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
447316 2005 XL16 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
447317 2005 XX24 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
447318 2005 XL48 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
447319 2005 XG50 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
447320 2005 XD51 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
447321 2005 XP68 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
447322 2005 XD77 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
447323 2005 XT85 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
447324 2005 XD86 28/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
447325 2005 XA105 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,9 km MPC · JPL
447326 2005 YC3 21/12/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
447327 2005 YX8 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
447328 2005 YP14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
447329 2005 YW21 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447330 2005 YE22 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
447331 2005 YF25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
447332 2005 YM28 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
447333 2005 YE36 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
447334 2005 YA47 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447335 2005 YR49 24/12/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
447336 2005 YF70 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
447337 2005 YZ83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
447338 2005 YO88 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
447339 2005 YK95 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
447340 2005 YN114 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
447341 2005 YD134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
447342 2005 YK148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
447343 2005 YQ148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
447344 2005 YA149 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447345 2005 YO150 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447346 2005 YG164 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447347 2005 YY180 22/12/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
447348 2005 YU188 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
447349 2005 YU190 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
447350 2005 YS191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
447351 2005 YL201 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
447352 2005 YM227 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
447353 2005 YM235 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447354 2005 YR239 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447355 2005 YG244 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
447356 2005 YU246 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
447357 2005 YY253 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
447358 2005 YR260 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
447359 2005 YL268 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
447360 2005 YK274 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
447361 2005 YJ281 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
447362 2006 AK3 06/01/2006 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
447363 2006 AN15 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
447364 2006 AG20 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
447365 2006 AV22 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
447366 2006 AJ23 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447367 2006 AO34 06/01/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
447368 2006 AU38 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
447369 2006 AT40 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
447370 2006 AQ44 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
447371 2006 AM48 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447372 2006 AS48 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
447373 2006 AW50 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
447374 2006 AP53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
447375 2006 AY55 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
447376 2006 AM56 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
447377 2006 AB67 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447378 2006 AR81 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
447379 2006 AQ85 07/01/2006 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
447380 2006 AD89 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
447381 2006 AB95 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
447382 2006 BX9 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
447383 2006 BB17 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
447384 2006 BX20 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
447385 2006 BY31 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
447386 2006 BB40 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
447387 2006 BY43 06/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
447388 2006 BV52 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
447389 2006 BK53 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
447390 2006 BA62 22/01/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
447391 2006 BU67 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
447392 2006 BR71 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
447393 2006 BC72 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
447394 2006 BX75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
447395 2006 BG112 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447396 2006 BH112 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447397 2006 BK114 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
447398 2006 BV120 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
447399 2006 BC121 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
447400 2006 BX122 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL