Danh sách tiểu hành tinh/447201–447300

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
447201 2005 SV239 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
447202 2005 SM259 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
447203 2005 SF262 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
447204 2005 SZ262 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
447205 2005 TU7 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
447206 2005 TW25 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447207 2005 TH48 07/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,7 km MPC · JPL
447208 2005 TG54 01/10/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
447209 2005 TF56 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447210 2005 TN58 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
447211 2005 TX59 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
447212 2005 TY62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
447213 2005 TP90 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
447214 2005 TY96 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
447215 2005 TN127 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447216 2005 TC128 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447217 2005 TH169 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447218 2005 TP171 10/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
447219 2005 TK175 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
447220 2005 TO187 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
447221 2005 UO5 27/10/2005 Siding Spring SSS 260 m MPC · JPL
447222 2005 UG15 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
447223 2005 UM16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
447224 2005 UG27 23/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
447225 2005 UK35 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
447226 2005 UR78 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
447227 2005 UZ81 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447228 2005 UJ83 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
447229 2005 UZ95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
447230 2005 UE97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
447231 2005 UQ102 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447232 2005 UP118 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447233 2005 UL127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447234 2005 UB129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
447235 2005 UR165 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
447236 2005 US165 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447237 2005 UA176 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
447238 2005 US191 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
447239 2005 UK202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447240 2005 UV202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447241 2005 UW202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
447242 2005 UK204 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
447243 2005 UM208 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
447244 2005 UO211 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447245 2005 UV212 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
447246 2005 UX213 22/10/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
447247 2005 UB220 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
447248 2005 UM221 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
447249 2005 UF236 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
447250 2005 UN243 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
447251 2005 UD248 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
447252 2005 UA255 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
447253 2005 UT262 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447254 2005 UP280 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447255 2005 UB294 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
447256 2005 UG297 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
447257 2005 UE299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447258 2005 UC311 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
447259 2005 UM320 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
447260 2005 UU323 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
447261 2005 UY324 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
447262 2005 UC325 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
447263 2005 UR331 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447264 2005 UL346 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
447265 2005 UF347 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
447266 2005 UE348 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
447267 2005 UE366 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
447268 2005 UJ378 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
447269 2005 UE396 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
447270 2005 UJ424 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
447271 2005 UX426 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447272 2005 UC429 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
447273 2005 UV433 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
447274 2005 UY442 30/10/2005 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
447275 2005 UZ445 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
447276 2005 UO448 30/10/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
447277 2005 UK454 29/09/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
447278 2005 UA473 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
447279 2005 UD479 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447280 2005 UL515 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,4 km MPC · JPL
447281 2005 VQ13 02/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
447282 2005 VJ20 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447283 2005 VU49 02/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
447284 2005 VE67 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
447285 2005 VR67 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
447286 2005 WA2 22/11/2005 Wrightwood J. W. Young 3,0 km MPC · JPL
447287 2005 WU9 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447288 2005 WE18 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
447289 2005 WE32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
447290 2005 WN35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447291 2005 WH37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
447292 2005 WZ37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
447293 2005 WB48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
447294 2005 WS62 25/11/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
447295 2005 WQ66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
447296 2005 WR77 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447297 2005 WM78 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
447298 2005 WR82 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
447299 2005 WM83 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
447300 2005 WL88 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL