Danh sách tiểu hành tinh/448301–448400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
448301 2009 BE62 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448302 2009 BN72 28/01/2009 Dauban F. Kugel 1,2 km MPC · JPL
448303 2009 BM82 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
448304 2009 BD98 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
448305 2009 BL101 20/01/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
448306 2009 BH126 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
448307 2009 BW131 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
448308 2009 BP136 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
448309 2009 BL141 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
448310 2009 BQ141 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
448311 2009 BV163 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
448312 2009 BA173 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
448313 2009 BX184 20/01/2009 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
448314 2009 BX185 28/01/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
448315 2009 CJ1 03/02/2009 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
448316 2009 CJ25 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
448317 2009 CU54 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
448318 2009 CU65 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
448319 2009 DV11 24/01/2009 XuYi PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
448320 2009 DY51 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
448321 2009 DW53 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
448322 2009 DG56 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448323 2009 DK58 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
448324 2009 DN70 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
448325 2009 DQ72 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
448326 2009 DU108 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
448327 2009 DQ110 21/02/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
448328 2009 DW110 29/01/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
448329 2009 DJ124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
448330 2009 DZ136 26/02/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
448331 2009 DX141 20/02/2009 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
448332 2009 DF142 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
448333 2009 EC17 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
448334 2009 EG30 03/03/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
448335 2009 EJ30 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
448336 2009 FU15 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
448337 2009 FA24 18/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
448338 2009 FP24 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
448339 2009 FQ31 28/03/2009 Siding Spring SSS 750 m MPC · JPL
448340 2009 FM38 18/03/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
448341 2009 FO46 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
448342 2009 FS46 27/03/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
448343 2009 FJ48 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
448344 2009 FX57 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
448345 2009 FN58 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
448346 2009 FK59 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
448347 2009 FZ62 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
448348 2009 FB64 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
448349 2009 FU65 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
448350 2009 FA72 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
448351 2009 GR 04/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 820 m MPC · JPL
448352 2009 GY 03/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2,7 km MPC · JPL
448353 2009 HE1 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
448354 2009 HN9 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
448355 2009 HL12 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
448356 2009 HS13 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
448357 2009 HV14 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
448358 2009 HD18 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
448359 2009 HZ21 23/03/2009 XuYi PMO NEO 710 m MPC · JPL
448360 2009 HS27 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
448361 2009 HA44 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
448362 2009 HX47 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
448363 2009 HA48 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448364 2009 HO51 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
448365 2009 HB52 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
448366 2009 HF60 26/04/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
448367 2009 HB65 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
448368 2009 HV71 24/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
448369 2009 HH74 01/04/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
448370 2009 HX97 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448371 2009 JK12 15/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
448372 2009 KJ1 18/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
448373 2009 KM4 24/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
448374 2009 KL5 24/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
448375 2009 KB11 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
448376 2009 KL14 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
448377 2009 KC16 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
448378 2009 KL24 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
448379 2009 LV1 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448380 2009 LX1 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
448381 2009 ML10 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
448382 2009 OD 21/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
448383 2009 OX10 28/07/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
448384 2009 OH14 29/07/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
448385 2009 PS8 15/08/2009 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
448386 2009 PP17 01/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448387 2009 PW19 15/08/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
448388 2009 QS7 18/08/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
448389 2009 QX14 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
448390 2009 QJ16 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
448391 2009 QM17 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
448392 2009 QK19 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
448393 2009 QM28 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
448394 2009 QP37 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
448395 2009 QM45 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
448396 2009 QN45 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
448397 2009 QV60 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
448398 2009 RD3 10/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
448399 2009 RF10 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
448400 2009 RL11 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL