Danh sách tiểu hành tinh/447401–447500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
447401 2006 BS128 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
447402 2006 BV133 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
447403 2006 BX136 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
447404 2006 BT144 23/01/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
447405 2006 BN151 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447406 2006 BV161 26/01/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
447407 2006 BW163 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
447408 2006 BF168 26/01/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
447409 2006 BE173 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
447410 2006 BB177 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
447411 2006 BV185 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
447412 2006 BP192 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
447413 2006 BL203 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
447414 2006 BK207 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447415 2006 BK208 31/01/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
447416 2006 BD237 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
447417 2006 BX238 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
447418 2006 BG256 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
447419 2006 BD257 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
447420 2006 BR278 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
447421 2006 BC280 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447422 2006 CC24 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447423 2006 CX39 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
447424 2006 CW48 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
447425 2006 CZ48 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
447426 2006 CD59 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
447427 2006 CB62 07/02/2006 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
447428 2006 DH 17/02/2006 Great Shefford P. Birtwhistle 2,7 km MPC · JPL
447429 2006 DS16 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
447430 2006 DT31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
447431 2006 DE42 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
447432 2006 DV105 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
447433 2006 DZ116 27/02/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
447434 2006 DJ148 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
447435 2006 DH163 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
447436 2006 DP182 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
447437 2006 DM184 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
447438 2006 DF190 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
447439 2006 DX204 27/02/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
447440 2006 DY209 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
447441 2006 DB214 27/02/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
447442 2006 DZ216 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
447443 2006 ET6 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
447444 2006 EJ9 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
447445 2006 EL12 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
447446 2006 EC32 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
447447 2006 EF36 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
447448 2006 EE37 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
447449 2006 ED72 09/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447450 2006 FZ44 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
447451 2006 GV1 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
447452 2006 GE32 06/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
447453 2006 HS12 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
447454 2006 HQ69 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
447455 2006 HJ101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447456 2006 HN153 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
447457 2006 JQ22 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
447458 2006 JB29 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
447459 2006 JK38 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447460 2006 JH55 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
447461 2006 JS57 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
447462 2006 KO95 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
447463 2006 MU4 02/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
447464 2006 NU 01/07/2006 Uccle E. W. Elst, H. Debehogne 1,3 km MPC · JPL
447465 2006 PH15 15/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
447466 2006 QJ4 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447467 2006 QF5 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
447468 2006 QK5 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
447469 2006 QC25 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
447470 2006 QE38 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
447471 2006 QF38 16/08/2006 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
447472 2006 QQ68 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
447473 2006 QN102 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447474 2006 QB114 25/08/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 2,0 km MPC · JPL
447475 2006 QL114 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
447476 2006 QH119 28/08/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
447477 2006 QG123 29/08/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
447478 2006 QL166 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
447479 2006 QD167 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
447480 2006 QA184 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
447481 2006 QC184 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447482 2006 RL20 31/08/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
447483 2006 RV31 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447484 2006 RU32 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
447485 2006 RV32 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
447486 2006 RM45 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
447487 2006 RY48 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447488 2006 RR49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447489 2006 RY50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447490 2006 RN51 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447491 2006 RX51 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
447492 2006 RC61 15/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,3 km MPC · JPL
447493 2006 RG71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
447494 2006 RK71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447495 2006 RO74 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
447496 2006 RO80 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447497 2006 RS80 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
447498 2006 RZ82 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447499 2006 RQ89 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
447500 2006 RF97 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL