Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/43701–43800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
43701 1115 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
43702 1142 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
43703 1276 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
43704 3225 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
43705 1131 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
43706 Iphiklos 1416 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 15 km MPC · JPL
43707 2050 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
43708 2126 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
43709 2284 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
43710 2907 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
43711 3005 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
43712 5054 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
43713 5104 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
43714 1048 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
43715 1084 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
43716 1096 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,9 km MPC · JPL
43717 2023 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
43718 2208 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
43719 2666 T-3 11/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
43720 4301 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
43721 4433 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 8,0 km MPC · JPL
43722 Carloseduardo 1968 OB 18/07/1968 Cerro El Roble C. Torres, S. Cofré 13 km MPC · JPL
43723 1975 SZ1 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
43724 Pechstein 1975 UY 29/10/1975 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,9 km MPC · JPL
43725 1978 RK9 02/09/1978 La Silla C.-I. Lagerkvist 4,1 km MPC · JPL
43726 1978 UJ5 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 2,4 km MPC · JPL
43727 1979 MQ2 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
43728 1979 MA3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
43729 1979 MS3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 6,3 km MPC · JPL
43730 1979 MK4 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
43731 1979 ML5 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,8 km MPC · JPL
43732 1979 MO7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 8,1 km MPC · JPL
43733 1979 MV7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 5,9 km MPC · JPL
43734 1979 MY7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,9 km MPC · JPL
43735 1981 DQ1 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 12 km MPC · JPL
43736 1981 DL2 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
43737 1981 EU3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
43738 1981 ED6 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
43739 1981 EP7 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
43740 1981 EM9 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
43741 1981 ES10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
43742 1981 EX12 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
43743 1981 EK16 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
43744 1981 EX17 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
43745 1981 EN22 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
43746 1981 EH31 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
43747 1981 EX31 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,6 km MPC · JPL
43748 1981 ET37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
43749 1981 EG46 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
43750 1981 QG3 25/08/1981 La Silla H. Debehogne 5,2 km MPC · JPL
43751 Asam 1982 UD4 19/10/1982 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,3 km MPC · JPL
43752 Maryosipova 1982 US5 20/10/1982 Nauchnij L. G. Karachkina 2,7 km MPC · JPL
43753 1982 VN3 14/11/1982 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 2,7 km MPC · JPL
43754 1983 AA 09/01/1983 Anderson Mesa B. A. Skiff 3,3 km MPC · JPL
43755 1983 RJ1 05/09/1983 Harvard Observatory Oak Ridge Observatory 3,4 km MPC · JPL
43756 1984 CE 10/02/1984 Palomar J. Gibson 7,0 km MPC · JPL
43757 1984 DB1 27/02/1984 La Silla H. Debehogne 12 km MPC · JPL
43758 1985 QY2 17/08/1985 Palomar E. F. Helin 3,1 km MPC · JPL
43759 1986 QW2 28/08/1986 La Silla H. Debehogne 2,1 km MPC · JPL
43760 1986 QD3 29/08/1986 La Silla H. Debehogne 2,1 km MPC · JPL
43761 1986 QQ3 29/08/1986 La Silla H. Debehogne 7,6 km MPC · JPL
43762 1986 WC1 25/11/1986 Kleť Z. Vávrová 7,8 km MPC · JPL
43763 Russert 1987 KF1 30/05/1987 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 5,6 km MPC · JPL
43764 1988 BL5 28/01/1988 Siding Spring R. H. McNaught 3,5 km MPC · JPL
43765 1988 CF4 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
43766 1988 CR4 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 7,2 km MPC · JPL
43767 Permeke 1988 CP5 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 8,8 km MPC · JPL
43768 Lynevans 1988 CH7 15/02/1988 La Silla E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
43769 1988 EK 10/03/1988 Palomar J. Alu 6,7 km MPC · JPL
43770 1988 EX1 13/03/1988 Brorfelde P. Jensen 7,2 km MPC · JPL
43771 1988 TJ 03/10/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,1 km MPC · JPL
43772 1988 TV1 13/10/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,2 km MPC · JPL
43773 1989 AJ 04/01/1989 Yorii M. Arai, H. Mori 9,0 km MPC · JPL
43774 1989 CO2 04/02/1989 La Silla E. W. Elst 7,4 km MPC · JPL
43775 Tiepolo 1989 CA6 02/02/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 11 km MPC · JPL
43776 1989 GP2 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
43777 1989 RK1 03/09/1989 Haute Provence E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
43778 1989 SY3 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
43779 1989 SQ5 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
43780 1989 SL8 23/09/1989 La Silla H. Debehogne 4,6 km MPC · JPL
43781 1989 TB3 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
43782 1989 US2 29/10/1989 Okutama T. Hioki, N. Kawasato 6,4 km MPC · JPL
43783 Svyatitelpyotr 1989 UX7 24/10/1989 Nauchnij L. I. Chernykh 8,5 km MPC · JPL
43784 1989 XR1 02/12/1989 La Silla E. W. Elst 6,2 km MPC · JPL
43785 1989 YC6 29/12/1989 Haute Provence E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
43786 1990 QA8 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
43787 1990 QR8 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
43788 1990 RB3 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 3,9 km MPC · JPL
43789 1990 SN9 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
43790 Ferdinandbraun 1990 TY3 12/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,4 km MPC · JPL
43791 1990 UK5 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
43792 1990 VY1 11/11/1990 Geisei T. Seki 6,0 km MPC · JPL
43793 Mackey 1990 VK7 13/11/1990 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 2,9 km MPC · JPL
43794 Yabetakemoto 1990 YP 19/12/1990 Geisei T. Seki 3,6 km MPC · JPL
43795 1991 AK1 15/01/1991 Karasuyama S. Inoda, T. Urata 5,8 km MPC · JPL
43796 1991 AS1 14/01/1991 Palomar E. F. Helin 4,1 km MPC · JPL
43797 1991 AF2 07/01/1991 Siding Spring R. H. McNaught 3,8 km MPC · JPL
43798 1991 GW8 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
43799 1991 PZ10 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 3,1 km MPC · JPL
43800 1991 PP13 05/08/1991 Palomar H. E. Holt 7,8 km MPC · JPL