Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/44801–44900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44801 1999 TD200 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44802 1999 TG206 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44803 1999 TO206 13/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44804 1999 TO210 14/10/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
44805 1999 TT214 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44806 1999 TW215 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44807 1999 TP217 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44808 1999 TM220 01/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
44809 1999 TN221 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44810 1999 TR221 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
44811 1999 TE222 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
44812 1999 TH222 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
44813 1999 TV222 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44814 1999 TX222 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44815 1999 TO223 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44816 1999 TB224 04/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
44817 1999 TW234 03/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
44818 1999 TQ236 03/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
44819 1999 TS236 03/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
44820 1999 TX236 03/10/1999 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
44821 Amadora 1999 TZ236 03/10/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
44822 1999 TW239 04/10/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
44823 1999 TG242 04/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
44824 1999 TH243 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
44825 1999 TS243 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44826 1999 TH244 07/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
44827 1999 TN247 08/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
44828 1999 TR247 08/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
44829 1999 TS247 08/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
44830 1999 TT247 08/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
44831 1999 TF248 08/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
44832 1999 TJ248 08/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
44833 1999 TL248 08/10/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
44834 1999 TE256 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44835 1999 TS259 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44836 1999 TB262 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44837 1999 TM270 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
44838 1999 TK272 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44839 1999 TU273 05/10/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
44840 1999 TO284 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44841 1999 TP284 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44842 1999 TG285 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44843 1999 TX286 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44844 1999 TG288 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44845 1999 TE289 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44846 1999 TN290 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44847 1999 TA291 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
44848 1999 TY291 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
44849 1999 UE1 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
44850 1999 UR1 17/10/1999 Oohira T. Urata 1,9 km MPC · JPL
44851 1999 UE2 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
44852 1999 UG2 17/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
44853 1999 UR4 31/10/1999 Ondřejov L. Kotková 2,9 km MPC · JPL
44854 1999 UY5 29/10/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
44855 1999 UF6 28/10/1999 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
44856 1999 UH6 28/10/1999 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
44857 1999 UW8 29/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
44858 1999 UZ13 29/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
44859 1999 UH14 29/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
44860 1999 UC15 29/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
44861 1999 UL15 29/10/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
44862 1999 UM15 29/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
44863 1999 UV15 29/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
44864 1999 UJ23 28/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
44865 1999 UO23 28/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
44866 1999 UP27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
44867 1999 UN29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
44868 1999 UQ29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
44869 1999 UQ34 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
44870 1999 UP35 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
44871 1999 UR38 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
44872 1999 UA41 17/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
44873 1999 UF41 17/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
44874 1999 UY44 30/10/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
44875 1999 UO45 31/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
44876 1999 UG46 31/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
44877 1999 UK46 31/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
44878 1999 UD49 31/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
44879 1999 UP50 30/10/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
44880 1999 UF51 31/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
44881 1999 UJ51 31/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
44882 1999 UR51 31/10/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
44883 1999 UW52 31/10/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
44884 1999 UT56 28/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
44885 Vodička 1999 VB 01/11/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,5 km MPC · JPL
44886 1999 VF1 04/11/1999 Zeno T. Stafford 5,0 km MPC · JPL
44887 1999 VF5 05/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
44888 1999 VJ5 04/11/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,5 km MPC · JPL
44889 1999 VC6 05/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
44890 1999 VF7 07/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,9 km MPC · JPL
44891 1999 VB8 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
44892 1999 VJ8 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,7 km MPC · JPL
44893 1999 VV8 05/11/1999 Farpoint Farpoint Obs. 2,0 km MPC · JPL
44894 1999 VK9 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
44895 1999 VL9 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,1 km MPC · JPL
44896 1999 VB12 10/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,5 km MPC · JPL
44897 1999 VP12 11/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,4 km MPC · JPL
44898 1999 VA15 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
44899 1999 VD15 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
44900 1999 VG17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL