Danh sách tiểu hành tinh/447001–447100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
447001 2004 BH160 21/01/2004 Cerro Paranal Paranal Obs. 570 m MPC · JPL
447002 2004 CH27 11/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
447003 2004 CH29 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447004 2004 DS13 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447005 2004 EM41 15/03/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
447006 2004 EU57 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
447007 2004 EG58 15/03/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
447008 2004 EF96 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
447009 2004 FS13 16/03/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
447010 2004 FO59 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
447011 2004 FJ106 19/03/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
447012 2004 FJ125 18/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
447013 2004 FE143 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
447014 2004 GO20 09/04/2004 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
447015 2004 HF4 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
447016 2004 HK22 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
447017 2004 HH54 26/04/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
447018 2004 KH11 19/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
447019 2004 LS7 11/06/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
447020 2004 LE10 14/06/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
447021 2004 LP14 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
447022 2004 NO 09/07/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
447023 2004 NZ12 11/07/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
447024 2004 OY8 18/07/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
447025 2004 OH9 20/07/2004 Great Shefford P. Birtwhistle 3,1 km MPC · JPL
447026 2004 OC12 21/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 900 m MPC · JPL
447027 2004 OH13 18/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 550 m MPC · JPL
447028 2004 PV22 08/08/2004 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
447029 2004 PC34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
447030 2004 PM60 09/08/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
447031 2004 PW73 08/08/2004 Socorro LINEAR 580 m MPC · JPL
447032 2004 PS82 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
447033 2004 PL86 11/08/2004 Socorro LINEAR 580 m MPC · JPL
447034 2004 QW28 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447035 2004 RR14 06/09/2004 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
447036 2004 RV16 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
447037 2004 RA22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
447038 2004 RF25 06/09/2004 Siding Spring SSS 750 m MPC · JPL
447039 2004 RQ48 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
447040 2004 RP49 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
447041 2004 RV57 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
447042 2004 RN70 08/09/2004 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
447043 2004 RH76 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
447044 2004 RL88 07/09/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
447045 2004 RL91 21/08/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
447046 2004 RK125 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447047 2004 RW140 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
447048 2004 RB154 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
447049 2004 RO160 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
447050 2004 RR172 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
447051 2004 RK186 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
447052 2004 RZ211 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
447053 2004 RB224 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
447054 2004 RN230 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
447055 2004 RA231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
447056 2004 RS232 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
447057 2004 RE242 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447058 2004 RV245 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
447059 2004 RY245 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
447060 2004 RF252 13/09/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
447061 2004 RY261 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
447062 2004 RQ265 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
447063 2004 RB268 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
447064 2004 RP282 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
447065 2004 RS303 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
447066 2004 RY307 11/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
447067 2004 RJ308 13/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
447068 2004 RR316 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
447069 2004 RB322 13/09/2004 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
447070 2004 RH327 13/09/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
447071 2004 RG345 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
447072 2004 RD347 15/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
447073 2004 RK356 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447074 2004 SP8 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
447075 2004 SH21 21/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
447076 2004 SB39 17/09/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
447077 2004 SS58 18/09/2004 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
447078 2004 TF8 04/10/2004 Wrightwood J. W. Young 1,8 km MPC · JPL
447079 2004 TV22 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
447080 2004 TH32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
447081 2004 TL36 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
447082 2004 TX40 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
447083 2004 TC42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
447084 2004 TX43 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
447085 2004 TP44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
447086 2004 TV47 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
447087 2004 TZ51 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
447088 2004 TL60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
447089 2004 TG63 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
447090 2004 TT65 23/08/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
447091 2004 TN67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
447092 2004 TM95 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447093 2004 TZ99 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
447094 2004 TP100 06/10/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
447095 2004 TZ110 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
447096 2004 TW118 05/10/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
447097 2004 TL119 21/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
447098 2004 TB125 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
447099 2004 TR135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
447100 2004 TQ145 22/09/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL