Danh sách tiểu hành tinh/447101–447200

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
447101 2004 TP153 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
447102 2004 TM154 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
447103 2004 TQ155 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
447104 2004 TL162 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
447105 2004 TB172 08/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
447106 2004 TN175 09/10/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
447107 2004 TV177 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
447108 2004 TD181 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
447109 2004 TS190 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447110 2004 TH198 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
447111 2004 TS198 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
447112 2004 TC206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
447113 2004 TM237 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
447114 2004 TZ239 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
447115 2004 TJ252 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
447116 2004 TO252 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
447117 2004 TJ276 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447118 2004 TP276 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
447119 2004 TR280 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
447120 2004 TR336 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447121 2004 TK339 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
447122 2004 TM370 21/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
447123 2004 VF3 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
447124 2004 VQ8 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
447125 2004 VF19 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
447126 2004 VM27 05/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
447127 2004 VC38 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
447128 2004 VN42 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
447129 2004 VL45 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
447130 2004 XJ9 02/12/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
447131 2004 XJ11 03/12/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
447132 2004 XZ29 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
447133 2004 XS93 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
447134 2004 XY103 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447135 2004 XG112 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
447136 2004 XN131 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
447137 2004 YK8 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
447138 2005 AB44 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447139 2005 CP23 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
447140 2005 EO22 03/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
447141 2005 EP140 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
447142 2005 EQ203 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
447143 2005 EN210 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
447144 2005 EQ247 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
447145 2005 EX276 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
447146 2005 GZ25 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
447147 2005 GQ72 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
447148 2005 GY77 30/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
447149 2005 GG78 06/04/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
447150 2005 GE91 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
447151 2005 GR94 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
447152 2005 GJ177 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
447153 2005 GM177 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
447154 2005 GC178 15/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
447155 2005 HE10 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
447156 2005 HF10 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
447157 2005 JE1 03/05/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
447158 2005 JD17 04/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
447159 2005 JC20 04/05/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
447160 2005 JK71 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447161 2005 JJ131 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
447162 2005 JN139 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
447163 2005 JQ143 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
447164 2005 JH162 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
447165 2005 JU167 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
447166 2005 KH3 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447167 2005 LS18 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
447168 2005 MX50 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447169 2005 NC28 05/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
447170 2005 NW46 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
447171 2005 NJ65 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447172 2005 NQ76 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
447173 2005 NP98 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
447174 2005 QH22 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
447175 2005 QZ50 26/08/2005 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
447176 2005 QQ56 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
447177 2005 QU124 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
447178 2005 RO43 03/09/2005 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica 161 km MPC · JPL
447179 2005 SH34 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
447180 2005 SN36 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
447181 2005 SO55 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
447182 2005 SK69 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
447183 2005 SN85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
447184 2005 ST85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
447185 2005 SP99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
447186 2005 SG107 01/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
447187 2005 SM108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447188 2005 SW112 23/09/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
447189 2005 SF114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
447190 2005 SP128 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
447191 2005 ST129 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
447192 2005 SV160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
447193 2005 SL185 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
447194 2005 SH186 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
447195 2005 SV186 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
447196 2005 SP189 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
447197 2005 SV196 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
447198 2005 SN213 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
447199 2005 SX216 30/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
447200 2005 SB239 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL