Danh sách tiểu hành tinh/445901–446000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
445901 2012 VE85 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
445902 2012 VA87 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
445903 2012 VH105 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
445904 2012 VY105 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
445905 2012 WV16 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
445906 2012 WO25 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
445907 2012 WQ27 14/09/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
445908 2012 WE35 07/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445909 2012 XN32 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
445910 2012 XO32 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
445911 2012 XM33 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
445912 2012 XC38 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
445913 2012 XJ44 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
445914 2012 XH46 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
445915 2012 XZ49 22/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
445916 2012 XE50 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
445917 Ola 2012 XF71 05/12/2012 Rantiga M. Kusiak, M. Żołnowski 1,2 km MPC · JPL
445918 2012 XT83 06/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
445919 2012 XE94 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
445920 2012 XH94 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
445921 2012 XQ95 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
445922 2012 XF106 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
445923 2012 XB113 29/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
445924 2012 XN117 09/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
445925 2012 XU119 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445926 2012 XD120 18/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
445927 2012 XB124 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
445928 2012 XY138 05/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
445929 2012 XD145 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
445930 2013 AR4 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
445931 2013 AA6 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
445932 2013 AN11 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
445933 2013 AJ15 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
445934 2013 AX24 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
445935 2013 AE33 19/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
445936 2013 AQ33 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
445937 2013 AR35 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
445938 2013 AY39 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
445939 2013 AG43 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
445940 2013 AE44 03/01/2013 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
445941 2013 AK50 29/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
445942 2013 AM57 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
445943 2013 AT57 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
445944 2013 AN61 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
445945 2013 AN64 24/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
445946 2013 AS69 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
445947 2013 AR70 03/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
445948 2013 AU70 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
445949 2013 AX70 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
445950 2013 AU74 23/03/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
445951 2013 AS75 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
445952 2013 AR78 31/10/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
445953 2013 AA84 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
445954 2013 AL86 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
445955 2013 AS88 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
445956 2013 AK89 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
445957 2013 AM89 30/09/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
445958 2013 AR90 15/01/2013 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
445959 2013 AJ97 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
445960 2013 AW99 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
445961 2013 AR102 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
445962 2013 AW104 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
445963 2013 AG112 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
445964 2013 AW115 03/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
445965 2013 AY115 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
445966 2013 AE122 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
445967 2013 AN125 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445968 2013 AX128 13/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
445969 2013 AP130 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
445970 2013 AV132 21/12/2008 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
445971 2013 BZ7 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
445972 2013 BE9 27/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
445973 2013 BO14 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
445974 2013 BJ18 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS APO · 310 m MPC · JPL
445975 2013 BM21 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
445976 2013 BV21 19/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
445977 2013 BD24 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
445978 2013 BD34 07/12/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
445979 2013 BE35 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
445980 2013 BL43 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
445981 2013 BS44 13/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
445982 2013 BV46 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
445983 2013 BY46 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
445984 2013 BB55 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
445985 2013 BY59 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
445986 2013 BB60 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445987 2013 BA69 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
445988 2013 BJ71 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
445989 2013 BE77 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445990 2013 BY78 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
445991 2013 CZ1 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
445992 2013 CW2 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
445993 2013 CY4 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
445994 2013 CD12 04/04/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
445995 2013 CZ14 31/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445996 2013 CW16 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
445997 2013 CG19 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
445998 2013 CP19 28/09/2008 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
445999 2013 CE20 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
446000 2013 CV20 04/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also