Danh sách tiểu hành tinh/444901–445000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
444901 2007 YM34 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
444902 2007 YY40 30/12/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
444903 2007 YB51 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
444904 2007 YK52 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
444905 2007 YP52 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
444906 2007 YD53 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
444907 2007 YE56 29/12/2007 Lulin LUSS 2,0 km MPC · JPL
444908 2007 YF56 18/11/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
444909 2007 YV61 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
444910 2007 YM64 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
444911 2007 YT67 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
444912 2008 AD5 03/11/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
444913 2008 AT5 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
444914 2008 AZ13 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
444915 2008 AE18 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
444916 2008 AB30 08/01/2008 Altschwendt W. Ries 2,3 km MPC · JPL
444917 2008 AT41 10/01/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
444918 2008 AT52 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
444919 2008 AZ62 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
444920 2008 AL63 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
444921 2008 AC92 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
444922 2008 AA98 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
444923 2008 AK98 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
444924 2008 AT112 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
444925 2008 AF116 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
444926 2008 AK116 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
444927 2008 AE117 03/01/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
444928 2008 AB127 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444929 2008 AD138 15/01/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
444930 2008 BM24 30/01/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
444931 2008 BS32 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
444932 2008 BO34 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
444933 2008 BA52 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
444934 2008 BF53 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
444935 2008 CQ1 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
444936 2008 CE3 01/02/2008 Lulin Observatory LUSS 2,0 km MPC · JPL
444937 2008 CD17 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
444938 2008 CU23 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 13314| 1,8 km MPC · JPL
444939 2008 CW26 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444940 2008 CX40 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444941 2008 CF46 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
444942 2008 CL48 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
444943 2008 CX57 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
444944 2008 CY60 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
444945 2008 CG71 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
444946 2008 CP83 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
444947 2008 CG92 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444948 2008 CD101 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444949 2008 CU107 09/02/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
444950 2008 CZ107 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
444951 2008 CT124 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
444952 2008 CX138 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444953 2008 CW159 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444954 2008 CJ202 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
444955 2008 CD204 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
444956 2008 CH204 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
444957 2008 CD209 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444958 2008 DS8 25/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
444959 2008 DX17 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
444960 2008 DV25 29/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 18466| 2,4 km MPC · JPL
444961 2008 DP44 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
444962 2008 DG48 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
444963 2008 DX51 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
444964 2008 DX80 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
444965 2008 DJ87 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
444966 2008 DL87 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444967 2008 ER9 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
444968 2008 EQ15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
444969 2008 EO25 03/03/2008 XuYi PMO NEO 3,5 km MPC · JPL
444970 2008 EL37 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
444971 2008 EF50 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
444972 2008 EN56 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
444973 2008 EX60 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
444974 2008 EA65 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
444975 2008 EL75 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
444976 2008 EL77 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
444977 2008 EH115 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444978 2008 EW118 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
444979 2008 EY152 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
444980 2008 EO161 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
444981 2008 ET161 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444982 2008 EC168 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
444983 2008 FD12 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
444984 2008 FR25 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
444985 2008 FR31 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
444986 2008 FV35 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
444987 2008 FW51 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444988 2008 FM82 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
444989 2008 FP90 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
444990 2008 FU98 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444991 2008 FH116 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
444992 2008 FX121 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
444993 2008 GR4 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
444994 2008 GG29 01/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444995 2008 GV32 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
444996 2008 GV61 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
444997 2008 GW75 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
444998 2008 GR79 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444999 2008 GG101 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
445000 2008 GX102 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also