Danh sách tiểu hành tinh/445001–445100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
445001 2008 GT106 12/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
445002 2008 GV113 06/04/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
445003 2008 GZ119 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
445004 2008 GX123 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
445005 2008 GA130 04/04/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
445006 2008 GQ137 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
445007 2008 HQ 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
445008 2008 HJ2 25/04/2008 Dauban F. Kugel 4,0 km MPC · JPL
445009 2008 HD11 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
445010 2008 HE18 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
445011 2008 HS20 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
445012 2008 HJ26 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
445013 2008 HC37 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
445014 2008 HE41 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
445015 2008 HK51 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
445016 2008 HO60 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
445017 2008 HB65 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
445018 2008 JJ24 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
445019 2008 JG31 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
445020 2008 KB30 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
445021 2008 KK31 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
445022 2008 KE39 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
445023 2008 LN11 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
445024 2008 NT 01/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445025 2008 NS1 05/07/2008 Siding Spring SSS APO 2,1 km MPC · JPL
445026 2008 OX3 25/07/2008 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
445027 2008 PO8 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
445028 2008 PD20 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
445029 2008 QT9 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
445030 2008 QS37 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445031 2008 QS39 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445032 2008 RT14 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
445033 2008 RJ24 05/09/2008 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
445034 2008 RQ29 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
445035 2008 RG42 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
445036 2008 RR87 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
445037 2008 RA101 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
445038 2008 RL106 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
445039 2008 RX115 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
445040 2008 RA119 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
445041 2008 RY128 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
445042 2008 RZ139 07/09/2008 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
445043 2008 RM141 04/09/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
445044 2008 RY145 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
445045 2008 SO27 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
445046 2008 SL28 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445047 2008 SP44 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
445048 2008 SK47 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
445049 2008 SZ52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
445050 2008 SG56 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
445051 2008 SZ62 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
445052 2008 SW68 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
445053 2008 SM92 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
445054 2008 SG99 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
445055 2008 SV123 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
445056 2008 ST132 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
445057 2008 SL139 06/09/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
445058 2008 SO195 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
445059 2008 SK198 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445060 2008 SE202 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
445061 2008 SH202 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
445062 2008 SO202 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
445063 2008 SS204 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
445064 2008 SF205 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445065 2008 SO232 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
445066 2008 SD242 29/09/2008 Catalina CSS 460 m MPC · JPL
445067 2008 SA267 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
445068 2008 SE268 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
445069 2008 SD285 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
445070 2008 SE288 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
445071 2008 SP297 20/09/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
445072 2008 SQ299 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
445073 2008 SE300 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
445074 2008 TE16 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
445075 2008 TB18 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
445076 2008 TP18 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
445077 2008 TJ27 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 500 m MPC · JPL
445078 2008 TD39 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
445079 2008 TQ42 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
445080 2008 TY43 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
445081 2008 TL55 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445082 2008 TJ74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
445083 2008 TV87 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
445084 2008 TY87 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445085 2008 TR96 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
445086 2008 TF109 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
445087 2008 TQ110 23/09/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
445088 2008 TW121 23/09/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
445089 2008 TV136 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445090 2008 TF146 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
445091 2008 TQ161 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
445092 2008 TV161 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
445093 2008 TL166 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
445094 2008 TM174 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
445095 2008 TG175 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
445096 2008 TS179 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
445097 2008 TU181 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
445098 2008 UQ40 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
445099 2008 UG42 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
445100 2008 UL45 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL